Empo TV

Funksjonshemmede Blake var halvannet sekunder bak verdensrekorden med fotproteser

Blake Leeper er amerikansk og  ble født uten føtter fra knærne og ned. Han løper derfor med karbonproteser og hans bestenotering på 400 meter var på 44,42. Det er bare halvannet sekund bak verdensrekorden for funksjonsfriske. Tiden er ...

Publisert:

Blake Leeper er amerikansk og  ble født uten føtter fra knærne og ned. Han løper derfor med karbonproteser og hans bestenotering på 400 meter var på 44,42. Det er bare halvannet sekund bak verdensrekorden for funksjonsfriske. Tiden er også innenfor kravet for deltakelse i OL.

Vi kan virkelig undres over denne prestasjonen. Kan funksjonshemmede nektes å delta i eliteidrett for funksjonsfriske fordi de presterer for godt? Spørsmålet ble stilt i idrettens rettssystem CAS nylig. Saken fokuserer på jussen rundt idretten sammenliknet med naturvitenskapen.(Fordelen protesene gir utøveren). Historien til den amerikanske friidrettsutøveren, Blake Leeper er: Han ble født uten føtter fra knærne og ned.

Det internasjonale friidrettsforbundet, World Atletics nektet å godkjenne resultatet og henviste til sitt regelverk. Det krever at hjelpemidlene ikke gir fordeler over løpere uten samme type hjelpemidler. Leeper engasjerte teknisk ekspertise for å oppfylle et slikt beviskrav. De amerikanske idrettsfysiologene ville etterforske «protesesaken» grundig. Forskerne mente de kunne bevise at protesene ikke ga Leeper noen netto fordeler på 400 metersløp. World Atletics var uenig. Saken ble så brakt inn for idrettens rettssystem, CAS for avgjørelse.   

Flere spørsmål måtte besvares for å få saken oppklart. Hvordan skal man måle om protesene gir prestasjonsfordel over funksjonsfriske, slik reglene la opp til? Hvilken funksjonsfrisk løper skulle i så fall Blake sammenliknes med? Skulle for eksempel Blakes oppnådde toppfart sammenliknes med Usain Bolts? CAS mente at en slik sammenlikning ikke var meningsfylt. Den riktige målestokken måtte være hvordan Leeper hadde prestert dersom han hadde vært funksjonsfrisk. Men hvordan måler man det? Leepers eksperter tok sikte på å måle nettopp det. Studien tok utgangspunkt i en løper med protesers ulemper i startfasen og i svinger. Fra målingsdata og modellslutninger, mente de å fastslå at Leeper hadde en 1, 81 sekunders netto ulempe på et 400-metersløp. Hvis det var riktig, ville han som funksjonsfrisk slått verdensrekorden med over ett sekund, Det betød også at han ville ha slått verdensrekorden på 100 meter. Dette mente World Atletics kunne forklares gjennom protesenes reduserte vekt og unaturlige lengde i forhold til biologiske ben. Dette førte til økt steglengde og økt fart mente de. En del av bildet var at Leepers proteser var lengre enn standardlengden som er tillatt i paraidrett. Uenigheten om fotprotesene havnet derfor i retten

Sake er fra Aftenposten.

nohttps://www.aftenposten.no/viten/i/kRp3d6/boer-han-faa-konkurrere-med-funksjonsfriske-uenigheten-om-fotprotesene

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen