Empo TV

Ingrid Nyeggen (26) mistet assistenten da hun flyttet

Toromsleiligheten på Bekkestua har bemanning. De skal assistere beboerne etter avtale med kommunen. Ingrid Nyeggen valgte å flytte til bemannet bolig for å føle seg tryggere også de timene hun ikke hadde brukerstyrt personlig assistanse. Men så mistet hun all personlig assistanse.

Publisert:

Når Ingrid er sammen med sin assistent drar hun på politiske møter, treffer venner, eller deltar på ulike aktiviteter. Nå har hun mistet denne muligheten. På en vanlig dag fikk hun hjelp til å gjennomføre alt hun selv ville. Reiser og lange turer kan hun ikke gjennomføre lenger, siden CP symptomene Nå er det slutt. Hun er ikke selvstendig lenger. Til Handikapnytt forteller Ingrid at hun tok opp fag fra videregående skole om igjen og var borte fra kl. 11 til kl. 16 hver dag, men måtte være hjemme kl. 14. Da var det vaktskifte. En ny assistent kunne bli med Ingrid på Kino hvis hun ønsket det.

«Men jeg kan jo ikke bestemme selv hvem jeg skal være sammen med, og jeg vil ikke gå ut med hvem som helst av personalet. Det betyr ikke at det er noe galt med dem, det er mange flinke og hyggelige folk som jobber her. Det handler om hvem jeg deler interesser med», forklarer Ingrid Nyeggen.

Ingrid valgte å flytte til bemannet bolig fordi foreldrene hennes mente det ble tryggest. Noen var alltid på jobb der hun flyttet til og flere å være sammen med. Men en BPA kan også bli syk når Ingrid har behov for assistanse. Ingrid regnet jo med at hun ville forsett å ha den samme friheten som da hun bodde hjemme og hadde BPA, forklarer Ingrid Nyeggen. Sli ble det ikke. Hun hadde regnet med at hun ville få et noe mindre BPA-vedtak, men stort nok til at hun kunne fortsette å leve et normalt liv. Men BPA-ordningen i sin helhet ble avsluttet kort tid etter at hun flyttet inn. Hun har søkt om BPA på nytt og fått avslag, som hun har klaget på med hjelp fra advokat. Via advokaten har hun gitt Handikapnytt innsyn i klagesaken, skriver Handikapnytt.

Bærum kommune skriver blant annet følgende i avslaget sitt:
«Tjenestene er knyttet til selve boligformen. Dette har kommunen valgt fordi det, etter vår vurdering, er mest hensiktsmessig og gir best ressursutnyttelse for kommunen. Vi finner det ikke hensiktsmessig at du skal bo i omsorgsboligen, men ikke motta tjenester derfra. Videre vil det være problematisk med tanke på personvern i forhold til andre beboere (felles arealer m.m). Kommunen tenker det heller ikke er gunstig for deg med enda flere personer og forholde deg til.» Ingrid forteller at hun måtte forholde seg til flere nå enn da hun hadde BPA. Med BPA hadde jeg fem-seks assistenter, som hun hadde rekruttert selv. Nå må jeg forholde meg til flere enn 30, forteller Ingrid Nyeggen.

I klagen på BPA-vedtaket uttaler også en representant for Meglergården seg, på forespørsel fra Ingrid Nyeggen. Uttalelsen beskriver hvordan Meglergården forsøker å tilpasse tjenestene best mulig, men det står også: «Videre står det i avslaget på BPA at siden Ingrid har 1:1 bemanning i boligen, vil det si at hun får alle behov dekket. Dette er vi uenig i. Ingrid får dekket alle basale behov, men hennes psykiske behov, behov for selvrealisering og autonomi er begrenset. Dette knyttet til hvordan en slik tjenesteform er organisert.» Ett av prinsippene i BPA er at personen som har assistansen, kan rekruttere assistenter selv, ut fra interesser og hvilke oppgaver assistenten skal løse. Ingrid Nyeggen liker å trene og gå på tur. Hun går gjerne på kafé og teater. Nylig så hun «Rain Man» på Christiania Teater.

Les mer:
Kjemper om å få tilbake personlig assistanse

Løfter frem en lite kjent rettighet

Saken er hentet fra Handikapnytt.

Nøkkelord