Empo TV

72-åring fra Åmot i Østerdalen vant BPA-søksmål mot staten

Ble fratatt retten til assistent

Foto: Illustrasjon -  Bicanski fra Pixnio.com

Foto: Illustrasjon - Bicanski fra Pixnio.com

Ole Martin Nordby vant BPA-sak mot staten, som hadde fratatt ham retten til Brukerstyrt Personlig Assistanse fordi de ikke mente han kunne organisere arbeidet innenfor rammene av arbeidsmiljøloven.

Publisert:

Det er Oslo tingrett som nå har opphevet vedtaket om å frata Nordby BPA-ordningen og erstatte den med et hjemmesykepleie og annen praktisk bistand.

Vedtaket om avslag var først fattet av Åmot kommune og stadfestet av statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) i Innlandet.

– Jeg har pantsatt hus og hjem for å få kjørt denne saken. Så nå får vi bare vente og se om staten anker, sier Ole Martin Nordby til avisen Østlendingen, som skriver om dommen.
Han forteller at han har hatt 36 ulike personer innom seg hjemme etter at han mistet BPA-ordningen.
Begrunnelsen for å frata ham BPA-ordningen var at Nordby angivelig ikke klarte å være arbeidsleder og organisere arbeidet innenfor arbeidsmiljølovens krav. Det skulle derfor handle om hensynet til de ansatte.

I retten vitnet derimot to av assistentene og sa de ikke kjente seg igjen i dette, at de likte seg i jobben og at Nordby var en snill og respektfull arbeidsleder.

Åmot kommune vil ifølge Østlendingen avvente å kommentere dommen før den er rettskraftig.

– Nordby har et godt tilbud pr i dag. Blir dommen stående, må vi se hvordan vi syr sammen et BPA-tilbud til Nordby, sier kommunedirektør Stein Halvorsen til avisen.

Ole Martin Nordbys advokat Andras Seehusen Karslbakk er fornøyd med utfallet i saken og mener dommen kan få betydning for andre i samme situasjon. Men feiringen utsettes til det er avgjort om staten anker, noe Liv Inger Gjone Gabrielsen hos regjeringsadvokaten sier vil bli vurdert.

Staten ble ilagt saksomkostninger på 500 000 kroner.

Saken er fra Handikapnytt:
72-åring vant BPA-søksmål mot staten