Empo TV

Halvering av brillestøtten til barn er avtalebrudd ifølge Blindeforbundet

For neste år er det bare satt av 80 millioner kroner til brillestøtte for barn. Det vil si 140 millioner mindre og mer enn en halvering av fra det partiene satt av i 2022. Forbundsleder Terje Andre Olsen i Norges Blindeforbund mener dagens brillestøtte ikke dekker de faktiske kostnadene som familier har i dag.

Publisert:

Sosialistisk Venstreparti (SV) og regjeringspartiene gjorde en budsjettavtale i fjor der de bevilget 220 millioner kroner for brillestøtte til barn. Disse pengene skulle gå til å gjeninnføre ordningen med brillestøtte for barn slik den var før Solberg-regjeringen kuttet i ordningen, ifølge Handikapnytt. Blindeforbundet skriver i en pressemelding at «da den nye ordningen kom, påsto departementet at kriteriene for å få briller ville gi en kostnad på 220 millioner kroner i året. Blindeforbundet var sterkt uenig i de vurderingene, og pekte på flere feil i grunnlaget departementet hadde for sine beregninger». Blindeforbundet sier at de ga beskjed om at dagens ordning ville koste langt mindre enn det regjeringen mente. Det vil si 80 millioner i året ifølge Blindeforbundet.
I regjeringens 100- dagers reform lovet Arbeiderpartiet å reversere kuttene i brillestøtten. De ville møte Blindeforbundet, foreldrene og de berørte og sikre at brillestøtten fungerer slik at alle barn som trenger det får briller, og at ikke økonomi skal avgjøre, sa daværende statsministerkandidat Jonas Gahr-Støre (Ap) til NTB før valget høsten 2021. Blindeforbundet mener at løftet ikke er oppfylt. Terje Andre Olsen i Blindeforbundet sier at «Innenfor 220 mill kr mener vi det er rom for å ta bort egenandelen, gi flere par briller per barn i året, og dekke faktiske kostnader når de er betydelig høyere enn den satsen man havner i». Handikapnytt skriver at Blindeforbundet har en egen Facebookgruppe for foreldre til barn som bruker briller med mer enn 5000 medlemmer. Det har vært stor aktivitet i det siste, og nye medlemmer har kommet til, og de fortviler over at brillestøtten er alt for dårlig. Med et aktivt barn kan det fort skje at man må bytte briller i løpet av året, siden synet endrer seg eller siden brillene kan bli skadet i lek og idrett.
«Mange av disse barna vil ikke fungere uten briller. Hvis du har styrke 12 får det veldig store konsekvenser hvis du må gå uten briller fordi familien ikke har råd til å betale et nytt par med briller,» fastslår Olsen. Et eksempel på brillestøtte for barn er 4.975 kroner og laveste sats er 770 kroner. Hvis brillene koster 10.000 kroner, må du betale mer enn 5000 kroner selv.
Handikapnytt skriver at arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har sagt at hun håper at alle familier som trenger brillestøtte, søker om det. Hun understreker at bevilgningen øker dersom flere søker.

Les hele saken:

Blindeforbundet beskylder regjeringen for avtalebrudd om brillestøtte