Empo TV

Skjenkerett og universell utforming

Det er kommunene som bestemmer hvem som får lov til å skjenke alkohol. Handikapnytt har undersøkt regelverket for hvilke serveringssteder som får skjenke alkohol. Det viste seg at kommunene kan være strenge og faktisk stille konkrete krav til universell utforming. Men friheten er ikke like stor til å trekke tilbake serveringsstedenes bevillinger som allerede er gitt.

Publisert:

Det varierer hvor strenge kommunene er. Samtidig har flere norske kommuner valgt å legge inn bestemmelser om universell utforming i sitt lokale regelverk for skjenkebevilling. Andre nøyer seg med å kreve at utestedene framviser en beskrivelse for hvor tilgjengelige de er. Det er avdelingsdirektør Øivind Giæver i Helsedirektoratet som bekrefter at det er store forskjeller på hva som skal til for å få skjenkebevilling og hva som skal til for å miste den.

Kommunene har stor frihet til å vurdere søknader om å få selge elle skjenke alkohol, fastslår Giæver. Kommunene står også helt frie til å vurdere alt fra stedets gjester (målgruppe) og trafikkforhold til og med næringspolitiske hensyn. «Etter Helsedirektoratets vurdering vil kommunen også kunne stille krav om at offentligrettslige krav som følger av andre lover, herunder krav om universell utforming, er oppfylt før bevilling innvilges», skriver Giæver i en epost til Handikapnytt. 

Les mer om Helsedirektoratets retningslinjer for Skjenkesteder og universell utforming i dagens Handikapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen