Empo TV

Profesjonelle verger gjorde ikke nok for å stoppe ulovlige besøksforbud

 til å undersøke og  påpeke ulovlige besøksforbud, sier Vindnes.

Publisert:

Fylkesmannen i Oslo og Viken er tilsynsmyndighet for vergene i de to fylkene. VG spurte hva vergemålsavdelingen gjorde for å informere vergene og forhindre ulovlig besøksstans. 10. mars sendte fylkesmannen ut denne informasjone til vergene i fylket:

Fylkesmannen sendte ut denne informasjonen til vergene i fylket 10. mars: «Situasjonen utvikler seg raskt, og vergemålsmyndigheten har hverken rolle eller kompetanse til å gi spesifikke råd tilknyttet dette.» Avdelingsdirektør for vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen, Eldbjørg Sande, sier til VG at de ikke har detaljoversikt over hva vergene har gjort. – Fylkesmannens vergemålsavdeling har ikke fått noen meldinger eller klager tilknyttet disse forholdene, og har ingen kjennskap til problemstillingen utover å ha lest artikkelen i VG, svarer Sande.

– Et av problemene er at vergenes rolle og myndighet er for uklart definert i dagens lovverk, sier Hanne Bjurstrøm. Ombudet mener regjeringen snarest bør sette ned et lovutvalg for å utrede et system som bedrer rettssikkerheten i saker som gjelder inngrep i privatliv og tvang. – Et slikt system bør utformes i tråd med våre menneskerettsforpliktelser og erstatte dagens vergesystem, sier Bjurstrøm: – Det er statens ansvar å utforme et nytt system som fremmer selvbestemmelse og gir rettssikkerhet også til utviklingshemmede.

Saken er hentet fra VG.no:

- Vergene gjorde ikke nok

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen