Empo TV

Menneskerettighetspris til Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen har i mange år  vært en forkjemper for utviklingshemmedes rettigheter, og bidratt til å sikre at også utviklingshemmede i større grad får sine menneskerettigheter oppfylt. Nå mottar han Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris. Gitlesen har vært forbundsleder av Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og har ledet Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). I tillegg har han jobbet som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger.

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2021 kl 14:16

Hans engasjement rundt rettigheter for de utviklingshemmede har ofte skapt endringer til det bedre for dem. Et godt eksempel er hans utrettelige innsats for å få Convention on the Rights of Persons with Disabilities innlemmet i norsk lov.

– Det er en stor glede å gratulere Jens Petter Gitlesen med tildelingen av Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris 2021. Hans målrettede og ambisiøse kamp gjennom mange år har gjort en stor forskjell for mange, både lokalt og nasjonalt og internasjonalt, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

Prorektor Åse Gornitzka. Gornitzka leder nå arbeidet i komiteen for Universitetet i Oslos menneskerettighetspris Hun mener Gitlesen er en lang forkjemper for funksjonshemmedes menneskerettigheter. Komiteen vil hedre ham også for hans arbeid og innsats som en påminnelse om nasjonale og internasjonale forpliktelser overfor verdens største minioritet.

Ifølge Verdens helseorganisasjon lever 15 prosent av verdens befolkning med en form for funksjonsnedsettelse. Derfor er de funksjonshemmede verdens klart største minoritet. Både i Norge og internasjonalt ser man at denne gruppen opplever alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter på alle livsområder. Få har jobb, institusjonaliseringen tiltar, mange er fratatt sin selvbestemmelse, fattigdom, marginalisering, manglende mulighet for samfunnsdeltakelse, dårligere tilgang på utdanning og helsehjelp er noen av utfordringene på feltet.

–Man skulle kanskje tro at det er enkelt å arbeide for menneskerettighetene i Norge. Gitlesens kamp viser at det dessverre ikke er slik. Hans erfaring viser at det er forbausende stor motstand mot å endre holdningen som går ut på at det offentlige kan frata selvbestemmelsen til mennesker som trenger assistanse fra felleskapet for dagliglivets gjøremål, fortsetter Stølen.

–Jeg ser frem til å hedre Gitlesen i Universitetet i Oslos Aula under prisutdelingen 6. desember. Da markerer vi også åpningen av Oslo Peace Days og vi ønsker alle velkommen, avslutter Stølen.

NFU Norge: Universitetet i Oslos menneskerettighetspris 2021:Til kamp for utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter