Empo TV

Vil ha slutt på diskrimineringen av funksjonshemmede i arbeidslivet

22. juni skrev nestleder for Norges Handikapforbuunds Ungdom, Amir Hashani, om hva som bør gjøres for å få slutt på diskrimineringen av funksjonshemmede i arbeidslivet.

Publisert:

"Torsdag 11. juni kunne vi lese i Dagbladet at Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er bekymret for det store antallet nordmenn som mottar uføretrygd. Johansen ønsker å gjøre det vanskeligere å bli uføretrygdet. Men dette er å begynne i feil ende" skriver Hashani, før han fortsetter: " Løsningen kan ikke være at det skal bli vanskeligere å få trygd. Løsningen må være å hindre diskrimineringen som gjør at uføretrygd blir eneste alternativ."

Videre skriver Hashani: "Det er dyrt å diskriminere. Det lønner seg aldri å passivisere en stor del av befolkningen, når man heller kan gi verktøy for likestilling og muligheter. Dette må man se i et livstidsperspektiv. Hvorfor er så mange funksjonshemmede uføretrygdet? For de som står på utsiden av vår likestillingskamp, kan det virke som at det skyldes vår funksjonsnedsettelse. Men om man tenker seg om, er de færreste jobber i dag manuelle. Det gjøres mye tankearbeid, lesing og skriving - ikke minst digitalt. Det er det ingen grunn til at funksjonshemmede ikke skal kunne ta del i.

Mot slutten av innlegget skriver Hashani: "At arbeid skal være en like stor rettighet som trygd er et positivt signal. Det burde bli lettere å kombinere jobb og gradert trygd. Men som en rapport fra organisasjonen Unge funksjonshemmede viser, blir vi unge uføretrygdede ikke engang kalt inn til jobbintervju - fordi vi har en funksjonsnedsettelse. Skal samfunnet gå i en mer økonomisk bærekraftig retning, fordrer en del tiltak som er utfordrende for samfunnet. Et av disse er menneskesynet. Man må likestille funksjonshemmede med funksjonsfriske. Greier samfunnet det, åpner vi opp for langt flere muligheter enn vi gjør i dag. Da nytter det ikke med lilleputtiltakene dagens regjering fører med den såkalte inkluderingsdugnaden. Skal Raymond Johansen vise seg som bedre enn de blå, må han huske å starte i riktig ende, med diskrimineringen.

Publisert av: Anders Teslo

PS. Dagen etter at Hashanis kronikk sto på trykk på Handikapnytts nettsider, kom Oslos byrådsleder med et tilsvar, som du kan lese under: