Empo TV

Norges Handikapforbund reagerer:

Kan igjen bli flere el-sparkesykler i Oslo

Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund protesterer etter byrådets forslag om å oppheve maks-grensen for antall el-sparkesykler til utleie i ytre deler av Oslo.

Publisert:

Sist oppdatert: 21.05.2024 kl 10:24

Det er samferdselsbyråd Marit Vea fra Venstre som foreslår å oppheve grensen for hvor mange utleie-el-sparkesykler det skal være utenfor Ring 3, og samtidig tillate bruk av el-sparkesykkel på natta. Forslaget er på høring nå. I høringsforslaget står det blant annet:

«Den største endringen som foreslås i forhold til gjeldende forskrift er å fjerne den totale antallsbegrensningen på 8 000 kjøretøy i Oslo. I sone 1 til 3 (i hovedsak innenfor Ring 3) opprettholdes en antallsbegrensing i hovedsak som i dag, men i det som var sone 4 (i hovedsak utenfor Ring 3) vil det ikke være noen begrensning i antall kjøretøy. Muligheten til å midlertidig justere antallet i sone 1 til 3 under tillatelsesperioden opprettholdes, og det vil kunne etableres nye soner med antallsbegrensning utenfor Ring 3, som et tiltak mot eventuelle opphopninger».

Magnhild Sørbotten lurer på om byråden vil ta grep for å få el-sparkesyklene bort fra fortauene, eller om det skal bli utrygt å vøre funksjonshemmet utenfor Ring 3. Hun minner om fjorårets rapport fra Transportøkonomisk institutt, som viste at både synshemmede og rullestolbrukere opplevde fortauene utrygge og problematiske å bevege seg på, på grunn av el-sparkesykler.

«Kommuner som vurderer frislipp for el-sparkesykler, må spørre seg: Hvor skal de trygge arenaene for funksjonshemmede, barn og eldre være når fortauene ikke er trygge? El-sparkesyklene gir utrygge og mer ufremkommelige fortau. Og det er ikke slik at med en gang man kommer utenfor Ring 3, er problemet borte. Restriksjonene som vi har kjempet frem sammen med andre funksjonshemmedes organisasjoner og Trygg Trafikk, har vært nødvendig», sier NHF- nestlederen.

Samferdselsbyråd Marit Vea, fra Venstre sier til Aftenposten at forslaget skal legge til rette for at bruken av små elektriske kjøretøy blir bedre integrert med kollektivtrafikken.

Les hele saken:
Oslo kan få flere slike

Kilde: Handikapnytt