Empo TV

Vurderer parkerings- og promille bøter for el-sparkesykler

Denne uken er det heftig møtevirksomhet både i det politiske miljøet og med de som leier ut el-sparkesyklene. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har invitert representanter for byene og el-sparkesykkel-aktørene til møter. I tillegg har ...

Publisert:

Denne uken er det heftig møtevirksomhet både i det politiske miljøet og med de som leier ut el-sparkesyklene. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har invitert representanter for byene og el-sparkesykkel-aktørene til møter. I tillegg har aktørene selv avholdt møter for å bli enige om strategi.

Det hersker stor forvirring om hvordan selskapene bak el-sparkesyklene kan reguleres, og hvem som har myndighet til å gjøre det. Både politikere, Blindeforbundet og elsparkesykkel-aktørene selv har bedt Samferdselsdepartementet ta grep.

I går  møtte Hareide representanter fra Bergen, Drammen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo for å diskutere hva de ønsker seg av reguleringer.

– Vi har hatt et bra møte i dag, med mange gode innspill. Kommunen ga skryt til bransjen, og føler at de fleste aktørene oppfører seg skikkelig, men at det samtidig er noen aktører som ikke følger kommunens ønsker, og dette er en stor utfordring, a han til Shifter etter møtet

I Facebook-gruppa «La oss ta fortauene tilbake» er et av hovedkravene at sparkesyklene skal klassifiseres som motorvogner. Dette vil gjøre det ulovlig å kjøre med slike på fortau. I dag gjelder samme regler for elsparkesykler som for vanlige sykler.

-Det å ikke klassifisere elsparkesyklene som sykler vil være krevende, sier Hareide. Han påpeker at det var Statens vegvesen som anbefalte klassifiseringen som gjelder i dag.

–Vi ser at vi trenger en ny regulering for å få bedre trafikksikkerhet. Ettersom el-sparkesykler er sidestilt med vanlige sykler er det ingen nasjonal aldersgrense for å benytte seg av dem – til tross for at samtlige utleiere har fastsatt 18-års aldersgrense. Hareide forteller at aldersgrense nå er et av grepene som er til vurdering.

Et av problemene som har vært debattert i sommer, er fyllekjøring og skader som er skjedd under kjøring i påvirket tilstand. (Bøter for feil parkering ble også diskutert blant utleierne og politikerne.)

Oslo FrP ønsker at det skal settes promillegrense på både sykler og elsparkesykler. I Danmark tok politiet grep om problematikken i fjor, og kjørte store promillekontroller og bøtela brukere. Nå vurderer også Samferdselsetaten å innføre promillekontroller og bøteligging.

– Jeg avviser ikke at det kan bli en løsning, men først vil jeg lytte til bransjen, og håper at de er med på å ta ansvar. Det viktigste delen i første omgang er trafikksikkerheten, der det må tas grep, sier Hareide.

Nyheten er hentet fra shifter.no

Vurderer parkerings- og promille bøter for el-sparkesykler

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen