Empo TV

Norges Handikapforbund etterlyser låneordninger for hjelpemidler

Erik Lien fra Oppdal trives godt i jobben som postbud for Oppdal kommune. Han har CP og er avhengig av hjelpemidler for å kommunisere og komme seg rundt. Men da den elektriske skuteren gikk i stykker, ble han isolert hjemme og kom seg ikke på jobb mens skuteren var ut og inn av verksted. Nå foreslår Norges Handikapforbund muligheten for korttidslån av mobilitetsscooter og elektrisk rullestol.

Publisert:

Mobilitetshjelpemidler er avgjørende for personer med funksjonsnedsettelser, men hva skjer når disse hjelpemidlene svikter? Eirik Lien har måttet håndtere nettopp dette problemet etter at hans elektriske scooter har vært inne til reparasjon flere ganger. Han forteller at feil på laderen og batterier har ført til at han har vært isolert hjemme og ikke har kunnet utføre sitt daglige arbeid. På grunn av sviktende hjelpemiddel, har han vært nødt til å bruke drosje for å komme seg til nærmeste butikk, selv for strekninger på bare 600 meter.

Føler seg lurt av NAV

Frustrasjonen er stor for Lien som uttrykker til Handikapnytt at han føler seg lurt av NAV. Hjelpemiddelet han er avhengig av, som han fikk beskjed om skulle fungere optimalt, har vist seg å være uegnet til utendørs bruk. Situasjonen har brakt frem et forslag fra Norges Handikapforbund (NHF), som ønsker at hjelpemiddelbrukere skal få mulighet til å låne hjelpemidler ved slike tilfeller. NHF planlegger et møte med NAV i brukerutvalget for å diskutere denne løsningen.


NAV forstår frustrasjonen

NAV viser forståelse for Liens frustrasjon over hans situasjon. I en uttalelse til Handikapnytt fremkommer det at "Hjelpemiddelet i denne saken er en ny elektrisk scooter som har vært inne til reparasjon fire ganger", og det ble først oppdaget feil etter at et varmesøkende kamera ble brukt den fjerde gangen det ble rapportert problemer. De informerer om at en garantireparasjon er bestilt, og at skuteren nå bør fungere som den skal.
NAV uttrykker sin beklagelse over de vanskelighetene Eirik Lien har møtt som følge av problemene med hjelpemiddelet. De understreker at både leverandør og de selv hadde trodd at hjelpemiddelet var i orden etter hver reparasjon, men etter at feilen endelig ble oppdaget, er tiltak satt i verk for å sørge for at scooteren fungerer som den skal igjen.

Les hele saken:
Isolert på grunn av scooter-trøbbel

Kilde: Handikapnytt