Empo TV

Regjeringen oppfordres av viktige stemmer til å ta med CRPD i norsk lov

Foto: Illustrasjon, PxHere

Foto: Illustrasjon, PxHere

Debatten om BPA og CRPD skaper stort engasjement for tiden. Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam (AP), sier til Handikapnytt at Regjeringen må lande FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne CRPD, i norsk lov så fort som mulig. Hun får støtte fra NHF og NFU. I Arbeiderpartiets partiprogram står det at konvensjonen skal inn i menneskerettsloven. Gunaratnam nevner at det ennå ikke er avklart i hvilken lov CRPD skal inngå i.

Publisert:

Sist oppdatert: 22.08.2022 kl 14:46

I valgkampen til AP kom det tydelig fram at CRPD var en viktig sak. Denne menneskerettsloven er i Kultur- og likestillingsdepartementet nå. Som justispolitiker mener hun at det er naturlig at CRPD I norsk lov blir behandlet i Justisdepartementet først. Hun håper regjeringen sier ja til menneskerettsloven og setter i gang prosessen snart.

Tove Linnea Brandvik. Norges Handikapforbund (NHF) og Tom Tvedt, lederen i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFu) gir henne full støtte. De forventer at Regjeringen tar med FN- konvensjonen i Norsk lov. Norge har sluttet seg til CRPD, men hvis konvensjonen strider mot norsk lov er det norsk lov som gjelder. Innlemmes den i menneskerettsloven går rettighetene til de funksjonshemmede (konvensjonen) foran.

– Hele intensjonen ved konvensjonen er at mennesker skal leve likeverdige liv, og mange funksjonshemmede gjør ikke det i dag, påpeker Kamzy Gunaratnam. Selv har hun blant annet jobbet mye med vold i nære relasjoner. Hun sier til Handikapnytt at mange personer med nedsatt funksjonsevne opplever det og det er store mørketall. Når lovene og reglene er på plass blir det enklere å forebygge ette, mener hun. «Man kommer heller ikke utenom at de andre konvensjonene, som barne- og kvinnekonvensjonen, er inkorporert i menneskerettsloven.

– Det handler om menneskesyn. Så det er direkte forskjellsbehandling å gjøre noe annet enn også å inkorporere konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettsloven», fortsetter stortingspolitikeren. Andre politiske stemmer, som fra en representant i partiet Rødt om å inkludere CRPD i menneskerettsloven er til behandling i justiskomitéen. Kamzy Gunaratnam i justiskomiteen er saksordfører for denne saken. Den blir først vedtatt når Stortinget er samlet igjen etter sommerferien i oktober. Tove Linnea Brandvik i Handikapforbundet sier til Handikapnyyt at det er store forventninger hos aktivister som har vært tydelig på menneskerettsloven. Nå er det dessuten et flertall på Stortinget som vil vedta CRPD. Tom Tvedt i NFU savner andre partiers engasjement og respons om de vil inkludere menneskerettighetene til de funksjonshemmede eller ei. Han syns det er utrolig at den mest diskriminerte gruppen i Norge skal holdes utenfor rettighetene til alle andre. Vi er sjeleglad nå for at noen tør å mene noe, at noen tør rive av plasteret og si at de vil ha konvensjonen inn og hvor de vil ha den, sier Tvedt. I fremtiden blir det et lovverk som alle fremtidige regjeringer må forholde seg til.

Saken er fra Handikapnytt:
Kamzy Gunaratnam (Ap): – Regjeringen må lande CRPD i menneskerettsloven