Empo TV

Ski:

Vil etablere Eventyrgård for utviklingshemmede

Foto: Illustrasjon

Foto: Illustrasjon

Unicare Norge har kjøpt opp gården i Siggerudveien 82 i Ski. Planen om å etablere en eventyrgård for alle, men først og fremst for utviklingshemmede som skal bo på gården, er allerede fremlagt kommunen, skriver Østlandets Blad (ØB).

Publisert:

Sist oppdatert: 05.01.2022 kl 14:04

Unicare Norge har siden august i fjor sett på mulige plasser i nærheten av Oslo, hvor de kan etablere en eventyrgård. Drømmen ble raskt til virkelighet. 1. desember tok de offisielt over gården i Siggerudveien 82 i Ski for 9,9 millioner kroner.

– Vi fikk en idé om å kjøpe en gård for brukerne av våre tjenester. Vi vil skape et trivelig miljø med godt bofellesskap. Samtidig ble vi enig om konseptet «Eventyrgård», forteller direktør i Unicare Norge, Trine Sjøvold til ØB.

På nettsiden til Unicare Norge kan man lese om prosjekt «Eventyrgård»:

«Unicare vil ivareta en lokal kultur ved å gi gården et liv med et mangfold som vil gjøre virksomheten til en drivverdig enhet i lokalsamfunnet samt gi besøkende tilgang til det som gir nærmiljø særpreg. Vår hensikt er å skape et aktivt og opplevelsesrikt tilbud til våre beboere med utviklingshemming, deres pårørende, samt befolkningen i Nordre Follo kommune. Konseptet er et unikt heldøgnsbolig og avlastningstilbud for våre tjenestemottakere, og samtidig en møteplass for opplevelse tilgjengelig for blant annet barnehager, skoler, foreninger og familier i nærmiljøet. Konseptet vil bygge en enkel gårdsdrift med tilhørende gårdskafe, bakeri, gårdsutsalg og åpen gård, tilgjengelig for alle».

Å etablere en eventyrgård skal komme alle til gode, forteller hun videre. De ser for et opplegg og utforming som konseptet «åpen gård», med både dyr og andre aktiviteter inne på eiendommen, som er på drøye 30 mål. Men først og fremst skal det bygges tre boenheter med plass til mellom 12 og 15 beboere i hver.

Nordre Follo kommune har så vidt rukket å se på de siste innspillene fra Unicare Norge AS.

– Det er masse begrensninger i tilknytning til å utvikle denne eiendommen. For det første er det dyrket mark, som de ønsker å ta av. I tillegg kommer flomsonen på tomten og markavern rundt hele Midtsjøvannet. På grunn av kompleksiteten i prosjektet og alle hensyn som må ivaretas, er vi nødt til å sette flere av våre fagavdelinger inn i saken, sier leder for byutvikling og arealplanlegging, Arild Øien til ØB.

– Jeg håper politikerne kan få saken på bordet allerede i kommunestyret i februar. Dette er et viktig tiltak for både de utviklingshemmede, men også for lokalsamfunnet som vil kunne nyte godt av tilbudet vårt. I tillegg vil vi trenge 150 ansatte for å drive gården, sier Sjøvold.

Les hele saken hos oblad.no (krever abonnement):

Vil etablere Eventyrgård og ansette 150 personer


Kilde: Østlandets Blad