Empo TV

Akershus slott mer tilgjengelig for alle

For syv år siden startet arbeidet med å gjøre Akershus slott mer tilgjengelig for alle. Søndag 26. mai deltok Funksjonshemmedes fellesorganisasjon på åpningen av siste delen av arbeidet- omlegging av brostein. Akershus slott er et godt eksempel på hvordan offentlige bygninger kan gjøres tilgjengelig for alle i samfunnet.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.06.2024 kl 11:15

Seniorrådgiver Cato Lie, fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) ble invitert til å være den første til offisielt å kjøre på nytt dekke som et symbol på at Akershus slott nå er mer tilgjengelig. FFO har vært tett koblet på i prosjektet hele veien og mener at Akershus slott er et godt eksempel på hvordan offentlige bygninger kan gjøres tilgjengelig for alle i samfunnet.

«Jeg ble invitert i arbeidet med å gjøre Akershus slott mer tilgjengelig i 2017 da det var vedtatt å sette inn en heis i Blåtårnet. Jeg ga råd for å bidra til at løsningen ble best mulig, den dette var en ikke inkluderende løsning. Så etter mange protester fra flere hold ble heis i Blåtårnet forkastet og erstattet med heis i halvparten av Arnebergtrappen. Dette var en omforent og inkluderende løsning hvor alle kunne benytte samme inngang, forteller Lie.

FFO skriver at Borggården nå har et jevnere dekke i gangbanen, som vil gjøre det enklere å komme seg fram. Fra kulebrostein som var vanskelig å kjøre på har man nå anlagt gangveier som er lettere å kjøre på med snø-smelteanlegg under den nye brosteinen. Den gamle brosteinen er lagt tettere slik at den også er enklere å kjøre på.

Foto: Pxhere

Foto: Pxhere

Prosjektet om å gjøre Akershus slott mer tilgjengelig begynte med etablering av to heiser. En trapp i slottskirken som kan gjøres om til løfteplattform og diverse andre løfteplattformer inne i selve bygget. Cato Lie, fra FFO sier han ofte blir spurt hvilke prosjekter han er stolt av å ha vært med på. Dette er en av dem, hvor brukermedvirkning har vært viktig og bestemmende for valgte løsninger. Her har det vært et godt samarbeid mellom arkitekt, utførende og interesseorganisasjoner.

Les hele saken:
Akershus slott er nå tilgjengelig for alle

Kilde: FFO.no