Empo TV

Rullestolbruker sjekket tilgjengelige badebinger i Viken

Foto: Pxhere

Foto: Pxhere

Badeentusiasten Atle Haglund er rullestolbruker og ønsket å undersøke tilgjengeligheten ved de offentlige badeplassene i nærområdet sitt. I 2021 ble han prosjektleder i «En dukkert for alle», som ble gjennomført i regi av Norges Handikapforbund. Haglund reiste rundt og kartla tilgjengeligheten for rullestolbrukere ved 40 badeplasser i Viken.

Publisert:

Sist oppdatert: 22.11.2022 kl 12:40

Den beste badeplassen Atle var innom lå i Nesbyen, forteller han til Handikapnytt. Hvis kommunene er villige til å tenke helhetlig rundt universell utforming kan man få gode badeopplevelser uansett geografi, mener han. Han ble også begeistret for badebingen ved Sørenga i Oslo kommune. Her er fasilitetene godt tilrettelagt for rullestolbrukere.

– Jeg synes det var greit å kjøre ut på badeanlegget, fordi det har fast dekke. Tilkomsten til badebingen er også OK. Den flyter sammen med det øvrige bryggeanlegget, det betyr at hellingen på rampen ikke blir for bratt ved lavvann. Så dette var bra. Dessuten er det blitt et flott anlegg.

Han forteller videre at bingen har åpen løsning i enden så dem som vil kan ta svømmetak på dypt vann hvis de vil. Badebingen på Sørenga anskaffet Oslo kommune etter at de måtte tenke på Universell utforming. Under prosjekteringen fikk de innspill fra Norges Handikapforbund og Atle Haglund. De måtte tenke nytt for å skape en trygg badeplass for barn, eldre og funksjonshemmede. Kommunen la vekt på universell utforming under prosjekteringen og fikk innspill fra blant annet Norges Handikapforbund. Men et så stort anlegg midt i Oslo sentrum er krevende å få til, både med hensyn til utforming, geografi og sameksistens med omgivelser og nabolag.

Badebinge er også en god løsning for Anders Nupen Hansen, som har sammenliknet Sørenga med badeplassen i Brumunddal og ved Verdens Ende på Tjøme. Han mener anleggene er supre, men de er ikke godt nok markedsført. Han ønsker seg en landsdekkende merkeordning som viser hvor tilgjengelige badeplasser rundt om i landet er. Hvis en kommune planlegger å gjøre en offentlig badeplass tilgjengelig for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede til sommeren, må de avsette god tid til planlegging.

Les mer på Handikapnytt:
https://www.handikapnytt.no/en-dukkert-for-alle/

#VikenVis flere

#badeplasserVis flere