Empo TV

El-scooteren og blomsterkassen

Beboer ville lade el-skuteren sin utenfor inngangsdøren, men styret i borettslaget sa nei

En beboer som ønsket å lade el-scooteren sin fikk nei fra styret i borettslaget. Konflikten endte i Diskrimineringsnemda.

Publisert:

Mannen hadde diagnosen polynevropati, noe som innebar at han var såpass dårlig til bens at Navs hjelpemiddelsentral ga ham en el-scooter, som har manuell styring til utebruk. For å kunne lade scooteren spurte mannen styret i borettslaget der han bor om de kunne sette opp en stikkontakt på utsiden av blokka der han bor i tredje etasje. Styret sa imidlertid nei; de ville heller fortsette å ha en blomsterkasse, en benk og barnevognplass ved inngangsdøren. I stedet foreslo de å sette opp et reservert ladepunkt ved sykkelparkeringen, som lå noen meter fra inngangsdøren. Styret mente også at mannen selv burde betale kostnadene. Dette hadde ikke mannen lyst til å gå med på, og saken endte hos Diskrimineringsnemda. I klagen hevder mannen at borettslagets beslutning om å ikke sette opp en stikkontakt ved inngangsdøren, er diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. Han mente også at styret forlangte en altfor høy pris for tilgangen til ladepunktet.

Videre anklager mannen borettslaget for å diskriminere ham på bakgrunn av at han er innvandrer, bl.a. fordi at styrelederen bare ville snakke med ergoterapeuten hans fordi mannen selv er innvandrer og styrelederen skal ha hatt problemer med å forstå ham. Han har også anklaget styret for å skulle ha trakassert ham, bl. a. ved å ha flyttet betongelementer for å gjøre det vanskeligere for ham å komme frem. Ifølge mannen ble dette gjort som følge av at han hadde sendt inn klagen om cooter-ladingen til Diskrimineringsnemda. Styret i borettslaget har avvist alle anklagene som mannen har kommet med.

I avgjørelsen fra Diskrimineringsnemda heter det følgende: "Det avgjørende spørsmål i denne delen av saken, er hvor terskelen går for hva en kan kreve av et borettslag. Her har nemda lagt vekt på at (klageren) kan gå med krykke et lite stykke, og at borettslag ikke har plikt til universell utforming". Nemda erkjente at det beste for mannen hadde vært å få lade el-scooteren rett utenfor inngangsdøren, men, legger nemda til, det ville ha krevd at benken og blomsterkassen måtte flyttes og at andre beboere ikke lenger kunne parkere barnevogner der.

Les hele saken:
Rullestol-lading måtte vike for blomsterkasse

Kilde: handikapnytt.no