Empo TV

Folkehøyskole mangler finansiering til universell utforming

Fauske-ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) har kjempet i 11 år for å gjøre Sjunkhatten folkehøgskole klar for alle elever som vil begynne der, men regjeringspartiene har løpt fra løftet om å gjøre barrierefrie Sjunkhatten folkehøgskole til virkelighet. - Dette er for viktig til at vi gir opp, sier hun til Handikapnytt.

Publisert:

Sist oppdatert: 18.09.2023 kl 11:02

Handikapnytt skriver at tomta til folkehøgskolen er plassert i nærheten av Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS), der også Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser er lokalisert. Konseptet er klart, tomta er avsatt og ferdig regulert, vi har hatt brukermedvirkning – til og med linjene vi skal tilby elevene er planlagt, sier Rendall Berg. Det gjenstår bare siste del av forprosjektet. Når de får det på plass skal de sende dette ut på anbud til aktuelle entreprenører for å få et grunnlag med en kostnadsoversikt. Da får Stortinget et godt grunnlag til å ta en endelig avgjørelse om det blir nybygg eller ikke. «Målet er at alle fra start skal kunne bruke skolebygningene, uten at enkelte ungdommer må be om tilpasninger, sier Rendall. Hun sier videre at «Sjunkhatten folkehøgskole skal likevel ikke være en skole kun for elever med funksjonsnedsettelse. Under planleggingen har de tatt utgangspunkt i noen av de mest populære folkehøgskolelinjene, som friluftsliv, e-sport og ledelse» På den måten håper de å skape interesse hos alle som tenker seg et år på folkehøgskole, uavhengig av funksjonsnivå. Ungdommene som trenger aktivitetsutstyr for å gå på for eksempel friluftslinja kan i forkant søke på et opphold på helsesportsenteret for å få tilpasset det de trenger, forteller Marlen Rendall Berg. Hun mener at de tar et samfunnsansvar ved å planlegge denne typen folkehøgskole.
På fjorårets statsbudsjett falt prosjektet helt ut av statsbudsjettet, til tross for godord fra Rendall Bergs partikollega og finansminister, Trygve Slagsvold Vedum og et rimelig konkret løfte fra fiskeriminister og nordlending Bjørnar Skjæran (Ap). Øystein Mathisen (Ap) i utdanningskomitéen, sier til handikapnytt at man har tenkt veldig helhetlig og bra om hvordan de skal lage en folkehøgskole der fysiske barrierer er fjernet. «Men: Utfordringen er måten Fauske kommune ønsker å finansiere dette på. Mens andre folkehøgskoler ber om midler til drift, ber Sjunkhatten også om finansiering av et helt nytt bygg. Det gjør terskelen for å få midler mye høyere», sier Mathisen. Samtidig forstår Mathisen hvorfor folkehøgskolen i Valnesfjord er avhengig av å bygge nytt, ettersom det er vanskelig å få barrierefrie lokaler ved å bygge om noe gammelt.
Saken er fra Handikapnytt
https://www.handikapnytt.no/nekter-a-gi-opp-etter-11-ars-kamp-for-universelt-utformet-folkehogskole/