Empo TV

Klarer du å stå på ett ben i mer enn 10 sekunder?

Det kan være bra for mer enn balansen

Å holde balansen, slik som å stå på ett ben, er viktig for helsa. Nå viser en ny studie penhelsatil å leve.

Publisert:

- Balanse er en komplisert aktivitet med samspill mellom hjerne, nervesystem og muskler. Dårlig balanse kan være en indikasjon på nedgang i funksjonsnivået i en eller flere av disse. Det kan skyldes underliggende sykdom eller generell aldring, sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Heine Strand, til NRK. Mellom 2008 og 2020 ble 1702 personer i alderen 51-75 år fulgt opp, og i starten av studieperioden ble alle deltagerne bedt om å stå på ett ben i ti sekunder, uten at de hadde noen/noe å støtte seg til. De fikk tre forsøk hver, og for å gjøre testen mest mulig rettferdig, måtte deltagerne stå på samme måte:

- Forsiden av den frie foten måtte plasseres på baksiden av det motsatte benet.

- Mens de balanserte måtte deltagerne ha armene langs siden, og synet rettet rett fremover.

I det innledende eksperimentet mislyktes én av fem deltakere, og i det neste tiåret døde 123 av dem av ulike årsaker. Etter at man tok hensyn til alder, kjønn og diverse forhold, var manglende evne til å stå på ett bein i ti sekunder forbundet med 84 prosent økt risiko for død, uansett hva dødsårsaken måtte være. - Det å kunne stå på ett ben er viktig av flere årsaker. Det å bevege seg inn og ut av en bil, gå i trappa, og så videre. Å ikke ha denne evnen, eller å være redd for å utføre slike bevegelser, er sannsynligvis relatert til tap av autonomi. Slik starter snøballen å rulle, sier Claudio Gil Araujo, som har ledet studien.

Forskerne mener at manglende evne til å stå på ett ben i mer enn 10 sekunder kan være et varsko - spesielt for folk som er over 60 år. For da skal sjansen for at man dør i løpet av de neste ti årene være doblet. Bjørn Heine Strand forteller at resultatene fra studien stemmer overens med andre, lignende studier. I Tromsøundersøkelsen, som ble gjennomført i perioden 2015-2016, undersøkte man balansen til 7700 personer, der alle deltagerne var over 40 år. Her klarte de fleste å stå på ett bein med synet rettet rett fremover i 30 sekunder frem til de nådde 65 år. I etterkant ble balansetiden kortere. - Den sterke sammenhengen med dødelighet indikerer at disse funksjonstestene er gode markører for biologisk alder, sier Strand.

Les hele saken: https://www.nrk.no/trondelag/a-balansere-pa-ett-ben-kan-vaere-en-nyttig-helsetest_-kan-si-noe-om-hvor-lenge-du-lever-1.16010601

Kilde: nrk.no