Empo TV

Hvor dyrt er det å være funksjonshemmet i dag?

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Foto: PxHere, illustrerende bilde

Nå ønsker Sosialistisk Venstreparti (SV) at et utvalg for å undersøke funksjonshemmedes levekår. Først og fremst er Sv-politikerne bekymret for at levekårene for funksjonshemmede kan forverres enda hardere fremover enn for folk flest. Fra SV stiller Cato Brunvand Ellingsen, Kathy Lie og Kirsti Bergstø et godt forslag.

Publisert:

De frykter at dyrtiden vi lever i spesielt vil gå ut over personer med nedsatt funksjonsevne på grunn av
nødvendige tjenester og at varer vil bli dyrere. Ekstrakostnadene personer med nedsatt funksjonshemninger lever med fortalte Norges Handikapforbund om allerede i 2017. NHF mener det er på tide at de folkevalgte prioriterer de funksjonshemmedes økonomiske utfordringer. Et grundig arbeide må settes i gang for å få kunnskap om hvilke ekstra-kostnader som følger av det å leve med ulike funksjonsnedsettelser. Norske politikere fikk i 2019 en rapport fra FN om levekår for funksjonshemmede og hvordan menneskerettighetene til de mest diskriminerte ble etterlevd i i Norge. De universelle rettighetene for alle funksjonshemmede forkortes gjerne CRPD. Disse menneskerettighetene slår fast at velferdsordninger og velferdspolitikk sikrer nødvendig inntektsnivå ved å ta hensyn til alle tilleggskostnadene som mennesker med nedsatt funksjonsevne har». Kjennskapet om det høye utgiftsnivåer til funksjonshemmede ønsket også Statistisk sentralbyrå å vite mer om da de gjorde sine egne undersøkelser. På Stortinget forteller SV om flere husholdninger der de funksjonshemmede sliter med ekstra høye utgifter til sitt livsopphold.
Avgiftene til bostedskommuner og det offentlige for ulike helsetjenester har økt siden pandemien. For de funksjonshemmede som er avhengige av dyre helsetjenester merkes det godt at inntektsgrunnlaget deres ikke har økt like mye, advarer SV.
«Om inntektsutviklingen og størrelsen på de kompensatoriske ytelsene øker svakere enn egenandeler og/eller avgifter, vil belastningen for den enkelte stadig bli verre», advarer partiet. Arbeids- og sosialkomiteen skal behandle saken og si sin mening innen 14. mars.
Cato Brunvand Ellingsen håper organisasjoner som representerer funksjonshemmede både vil benytte denne muligheten til å støtte opprettelsen av et utvalg og komme med innspill til mandatet.

Saken er fra Handikapnytt

Les hele saken Frykter at funksjonshemmede blir stadig fattigere