Empo TV

Nye parkeringsregler skal sikre likere behandling for alle med HC-kort

Fordi flere har klaget over at kommunene har praktisert tildeling av HC-kort ulikt er det nå laget nye regler. Tilbudet om parkeringskort gjelder både bilførere og passasjerer som har problemer med å gå. «De nye retningslinjene er ment å støtte kommunene i deres behandling av søknader, gi informasjon til brukere og bidra til likere behandling av saker mellom kommunene», sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Publisert:

Retningslinjene er laget i samarbeid mellom representanter fra Norges parkeringsorganisasjon Norpark, Oslo kommune, Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Det har behov for nye regler fordi blant annet sykdomsbildet som er grunnlaget for søknaden har vært større enn før, skriver Handikapnytt. De skriver også at mangel på reserverte parkeringsplasser for personer med HC-kort har vært et problem.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) krevde tidligere i høst at det blir opprettet flere parkeringsplasser fordi ordningen trolig vil gi flere HC-kort. I september var det 59.627 gyldige HC-kort i Norge, men bare 15.250 HC-plasser var registrert i det landsdekkende Parkeringsregisteret, ifølge Dagsavisen. «Med de nye retningslinjene vil det bli enklere for saksbehandlerne i kommunene å håndtere søknader om HC-kort», sa seniorrådgiver Cato Lie i FFO den gang. Handikapnytt skriver at det ifølge forskriftene skal det finnes et «tilfredsstillende antall» reserverte HC-plasser på alle områder som omfattes av parkeringsforskriften. Men et parkeringsselskap har ikke plikt til å avsette mer enn 4 prosent av plassene. Lik praksis i alle kommuner skal tilstrebes, heter det videre. Ordningen gjelder i hele landet, også i kommuner der det generelle parkeringstilbudet er godt. «For mange forflytningshemmede er parkeringstillatelse svært viktig for å kunne opprettholde mobiliteten, blant annet knyttet til jobb og skole», påpeker samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

De nye retningslinjene i parkeringsloven skal gi veiledende rammer for kommunene når de bruker skjønn ved behandling av søknader om HC-kort til forflytningshemmede.

Saken er fra Handikapnytt

Nye parkeringsregler er klare – skal sikre mer likebehandling