Empo TV

Utilgjengelige tog i Storbritannia

Storbritannia er kjent som jernbanens fødeland, men nå viser det seg at landets jernbanesystem ikke er tilpasset tidens krav når det gjelder funksjonshemmede.

Publisert:

I følge en undersøkelse som handikaporganisasjonen Leonard Cheshire har utført, kommer det frem at over 51 000 funkjsonshemmede har takket nei til jobbtilbud pga. manglende tilgjengelighet på toget som de er avhengige av når de skal på jobb. - Dette understreker behovet for å investere i infrastrukturen på jernbanestasjonene, sier Gemma Hope til det britiske hjelpemiddel- og tilgjengelighetsmagasinet THIIS. Hope er politisk leder i Leonard Cheshire.

Av de jernbanestasjonene som finnes i Storbritannia, mangler 41 prosent av dem trinnfri ankomst. For å løse problemet må man ut med 4,3 milliarder pund og organisasjonen argumenterer med at det å tilpasse stasjonene vil kun utgjøre 2 prosent av den investeringen som gjøres i den britiske samferdselssektoren. For tiden driver Leonard Cheshire med en kampanje for å gjøre jernbanen tilgjengelig innen 2030. Men dersom arbeidet fortsetter i samme tempo som i dag, vil man ikke nå målet før i 2070, dvs. om 50 år. - I vår undersøkelse har vi avdekket en klar sammenheng mellom tilgjengelig jernbane og funksjonshemmedes muligheter til å arbeide. Å løse dette vil få fart på økonomien og gi folk bedre livskvalitet, sier Hope.

Les hele saken: Utilgjengelige tog hindrer folk i å jobbe (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo