Empo TV

Barneombudet mener nedstengning av skoler er i tråd med lovverket

[b] [/b]Barneombudet Inga Bejer Engh, mener at tiltakene som rammer de unge bare bør gjelde i områder med høye smittetall. Engh har skrevet brev til alle de involverte departementene. [b][i]Myndighetene må kontinuerlig vurdere å lette ...

Publisert:

 Barneombudet Inga Bejer Engh, mener at tiltakene som rammer de unge bare bør gjelde i områder med høye smittetall. Engh har skrevet brev til alle de involverte departementene.

Myndighetene må kontinuerlig vurdere å lette tiltakene for barn og unge, er barneombud Inga Bejer Enghs klare melding etter innstramningene i Oslo-regionen. – Jeg forventer at lettelse i tiltak overfor barn og unge settes foran både åpning av kjøpesentre og skjenketillatelser fremover, sier hun i en kommentar. Hun mener regjeringens strenge tiltak i skolene ikke er i tråd med smittevernloven.

«Stortinget har bestemt via smittevernloven at tiltak som settes inn må være nødvendige og forholdsmessige. Og er de ikke det, så er de ikke i tråd med loven», sa barneombudet til NRK. Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, trakk også fredag fram det røde nivået for alle landets videregående skoler og ungdomsskoler som et område der det kan bli aktuelt for dem å gi råd om nasjonale lettelser.

– Jeg er alvorlig bekymret for konsekvensene for alle barn og unge om det blir mer hjemmeopplæring, konsekvensene er store for alle barn, sier Engh, som er særlig urolig for elever på ungdomsskole og videregående. – Jeg er bekymret for både opplæringen og for deres psykiske helse, sier Engh.

Saken er hentet fra Aftenbladet.no

https://www.aftenbladet.no/meninger/leder/i/pAd72V/ikke-viderefoer-nasjonale-tiltak-i-skolene

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen