Empo TV

Ber Stortinget om å innføre funksjonshemmedes rettigheter i lovverket

Tirsdag 9. mars skal Stortinget stemme over SVs forslag om å innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (offisielt kjent som CRPD) i det norske lovverket, og nå ber likestillings- og diskriminerings ombud Hanne Bjurstrøm de folkevalgte å stemme ja til å innføre konvensjonen.

Publisert:

Justiskomiteen har allerede sett på CRPD-forslaget, og her ble det klart at både Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) støtter det, mens Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) er imot. Bjurstrøm mener at det er viktig - og riktig - å ta CRPD inn i lovverket, og i et nyhetsbrev fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) - CRPD er ikke en "lavstatus" konvensjon, argumenterer Bjurstrøm, og hevder at så lenge konvensjonen ikke er tatt inn i lovverket, er det lettere å sette den til side, hevder Bjurstrøm, som videre sier: - Dette har videre skapt et feilaktig inntrykk av at CRPD ikke er forpliktende, noe som får store konsekvenser. Derfor må CRPD inn i norsk lov. I tillegg bør det gjøres en gjennomgang for å identifisere og endre de delene av norsk lov og praksis som ikke stemmer godt nok overens med konvensjonen.

Bjurstrøm mener at den største gevinsten ved å innføre CRPD dreier seg om synlighet. - Denne synligheten er spesielt viktig for kommunalt ansatte, som jevnlig møter mennesker med nedsatt funksjonsevne, og behandler deres saker. Videre mener hun at respekten for CRPD er i ferd med å øke, selv om Stortinget skulle komme til å si nei til innføringen. - Det er ingen enkel jobb å oppfylle FNs konvensjon, men norske myndigheter har allerede tatt mange steg i riktig retning. Det er ingen grunn til ikke å ta flere. Det har deler av opposisjonen skjønt. Nå må regjeringspartiene følge etter, skriver Bjurstrøm.

Les hele saken: Likestillingsombudet med CRPD-appell til Stortinget (handikapnytt.no)

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av: Anders Teslo