Empo TV

Blind kvinne ble utestengt fra egen arbeidsplass

Fra 13. mars til 12. oktober i år ble en blind kvinne nektet å være tilstede på hennes egen arbeidsplass, fordi arbeidsgiveren mente at assistansen hennes kunne gå utover smittevernet. Nå er bedriften, som er en VTA-bedrift, fått streng beskjed av Diskrimineringsnemnda om å la kvinnen komme tilbake på jobb.

Publisert:

I tillegg til å være blind, sitter kvinnen også i rullestol. Hun er også utviklingshemmet, og er blind, samt døv på høyre side. På grunn av at hun trenger en del hjelp, bestemte arbeidsgiveren at kvinnen måtte holde seg hjemme, ettersom hun også hadde noe hjemmearbeid på det tidspunktet. De siste ukene innføre arbeidsgiveren en turnusordning der hun fikk lov til å jobbe på bedriften, men bare ca. 4 timer i uken og på betingelse av at hun har en rullestol på arbeidsplassen. Da saken var til behandling i Diskrimineringsnemda, forsvant det siste kravet.

Grunnen til at kvinnen klagde VTA-bedriften inn til Diskrimineringsnemda, var at hun mener at hun har blitt diskriminert. Mens utestengelsen begrunnes med at hun er rullestolbruker og er funksjonshemmet, er kvinnen selv ikke i risikogruppen, og hun mener at hun kan etterleve smitteverntiltakene på jobben. Nemnda har gitt henne medhold i klagen, og har pålagt arbeidsgiveren å la kvinnen få vende tilbake på jobben - i den samme turnusen som de andre ansatte. Om dets sistnevnte mener nemda at ettersom ikke alle medarbeiderne er tilstede samtidig, bidrar det til å ivareta smittevernet. Videre heter det i vedtaket: "Det er nemndleders vurdering at en så langvarig utestengelse fra arbeidsstedet ikke har vært nødvendig av smittevernhensyn, ut fra de opplysningene som finnes i saken."

Arbeidsgiveren argumenterte med at de ikke har store nok lokaler som gjør det mulig å holde én meters avstand, hvilket gjorde at de innførte en turnusordning som ikke gjaldt for enkelte ansatte. "Ved vurdering av fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen er oppfølgingsbehov og smittevernhensyn lagt til grunn. Praksisen for mulighet til fysisk tilstedeværelse i lokalene har basert seg på krav om forståelse og opprettholdelse av smittevernregler, selvstendig i arbeidsutførelse og å klare seg selv ved toalettbesøk, spising og i garderoben", heter det i arbeidsgiverens argumentasjon.

Les hele saken:

Blind rullestolbruker ble utestengt fra egen arbeidsplass

Kilde: handikapnytt.no

Publisert av Anders Teslo