Empo TV

BPA-konkurranse i milliardklassen

I disse dager pågår det en anbudskonkurranse om å få utføre BPA-oppdrag (brukerstyrt personlig assistanse) for 2 milliarder kr. i 16 Viken-kommuner. Det er ni kandidater, og disse skal reduseres til fire aktører som folk med assistansebehov kan velge mellom.

Publisert:

Av de 16 kommunene som skal tilby BPA-oppdrag ligger 14 av dem i det som tidligere var Buskerud fylke, mens de to siste kommunene er Bærum og Jevnaker. Totalt har de 16 kommunene 477 000 innbyggere - som er mer enn to tredjedeler av Oslos befolkning, og 450 av disse hadde BPA i 2019. Konkurranseopplegget kan minne om sluttspillet i en viss melodikonkurranse: 20 tilbydere stilte til start, og de 16 kommunene har gitt hver av tilbyderne poeng på gjennomføringsevne, erfaring og kvalitetsstyringssystem. De 9 tilbyderne som fikk flest poeng gikk videre, og det er disse 9 som snart skal reduseres til 4, som deretter får konsesjon. De 9 kandidatene er:

  1. Assistermeg, Stavanger
  2. Ecura AS, Oslo
  3. Hav AS, Oslo
  4. Human Care AS, Tønsberg
  5. Jag Assistanse AS, Oslo
  6. Prima Assistanse AS, Oslo
  7. Stendi AS, Oslo
  8. Uloba - Independent Living SA, Drammen
  9. Unicare BAB AS, Oslo

Av de 9 kandidatene er 2 av dem (Hav AS og Uloba) norskeide. Assistermeg og Ecura er begge registrert på øya Guernsey, Human Care, Jag Assistanse og Stendi AS er alle registrert i Sverige, mens Unicare og Prima Assistanse er registrert i hhv. Storbritannia og Belgia.

Det er Bærum kommune som håndterer anbudskonkurransen for de 16 Viken-kommunene, og her er det ikke snakk om at prisen avgjør hvor tilbyderen havner. - I denne konkurransen er prisen satt på forhånd. Leverandørene vil konkurrere på kvalitative tildelingskriterier, sier Tonje Vatna Paur i en e-post til Handikapnytt. Her skriver hun også at kriteriene er de samme som ble brukt forrige gang det var BPA-konkurranse, og hun legger til: - De er derfor gjennomprøvet og godt egnet til å skille tilbudene fra hverandre.

Publisert av Anders Teslo