Empo TV

Brant opp diskriminerende holdninger og fordomsfulle ord

Nedlatende ord som krøpling, lat, trygdemisbruker og utsagn som «De må jo være fornøyd med den hjelpen de får", ble brent opp i går, 3. desember. Dette var den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Eirik Lien er leder for Norges ...

Publisert:

Nedlatende ord som krøpling, lat, trygdemisbruker og utsagn som «De må jo være fornøyd med den hjelpen de får", ble brent opp i går, 3. desember. Dette var den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede. Eirik Lien er leder for Norges handikapforbunds lokallag i Oppdal, Trøndelag fylke. Han mener tiden var overmoden for å la funksjonshemmede slippe stigmatiseringen og bli definert som annerledes.

- Dessverre opplever fortsatt personer som har en funksjonshemming å bli både sett ned på og behandlet som annerledes. De ønsker egentlig bare å bli inkludert som vanlige medborgere i samfunnet, forteller Lien til OPP.no Derfor hadde lokallaget et arrangement på torget torsdag kl. 14.der deltakerne skulle brenne opp fordomsfulle ord og utsagn.

-Det finnes mange gode tilbud for sånne som dem», «Du må dø. Sånne som deg fortjener ikke å leve!» er dessverre bare noen av eksemplene på hva personer med funksjonsnedsettelse kan oppleve å få servert enten direkte eller indirekte, ifølge Norges handikapforbund.– Ja, ord som pasient, bruker, funksjonshemmet bruker og så videre. For vi mener at samfunnet skal ta vare på alle, påpeker Eirik Lien og utdyper at funksjonshemmede dessverre også opplever å bli tiltalt på nedlatende vis.

- Ordene over er bare noen av eksemplene på fordommer som vi funksjonshemmede møter hver eneste dag, heter det på handikapforbundets hjemmesider. Det er nettopp med henvisning til at ord skaper holdninger at handikapforbundet i samarbeid med lokallagene, blant annet i Oppdal, i går ville ta et oppgjør med holdninger som ligger bak diskrimineringen som skjer. Her i Oppdal vil vi markere dagen på torget utenfor Domus klokka 14, sier Lien til OPP og legger til at lokallaget da planlegger å gjennomføre brenning av ord og karakteristikker som funksjonshemmede vil ha seg frabedt.

Dagen er viktig, fordi den gir oss en unik mulighet til å rette søkelyset mot at funksjonshemmede blir diskriminert, og at vi ikke finner oss i det, heter det fra handikapforbundet

Publissert av Birgitte Falck-Jørgensen