Empo TV

Christian Saaheim er skuffet over regjeringens politikk for uføre

Christian Saarheim (24) fra Fredrikstad sliter med angst og er uføretrygdet. Han savner flere psykologer som kan hjelpe unge uføre. Han er skuffet over regjeringens politikk for å få flere unge uføre ut i jobb. Han får støtte av Jonas Gahr ...

Publisert:

Christian Saarheim (24) fra Fredrikstad sliter med angst og er uføretrygdet. Han savner flere psykologer som kan hjelpe unge uføre. Han er skuffet over regjeringens politikk for å få flere unge uføre ut i jobb. Han får støtte av Jonas Gahr Støre (Ap) som er sterkt kritisk til regjeringens såkalte dugnad for å få flere som står utenfor arbeidslivet, i jobb.

 Det gjelder ikke minst de unge uføre. Regjeringen har ikke gjort nok for å få flere uføre tilbake i arbeid, mener Ap-lederen. Han etterlyser bedre satsing på arbeidstrening og psykisk helsehjelp. Antallet uføre har doblet seg siden dagens regjering vant valget i 2013. Utgiftene til uføretrygd er 10 millioner. NRK har innhentet tall fra Statistisk sentralbyrå, Nav og Arbeids- og sosialdepartementet for å finne ut om det er færre unge på offentlige ytelser i dag enn for åtte siden. Statistikken fanger ikke opp de som får hjelp fra familiene sine eller får sosialhjelp.

For Christian Saarheim er det et mål å få seg en jobb. Han syns det blir lange dager hjemme i leiligheten.

– Hvis jeg ikke hadde hatt et psykolog å gå til, hadde jeg ikke hatt noe håp om å komme i jobb. Det er det som er målet mitt, å komme i jobb. Christian Sandheim mener politikerne må forklare hvordan de skal skaffe til veie fler psykologer som kan hjelpe unge uføre tilbake i jobb. Christian Saarheim håper å bli kvitt sine psykiske problemer slik at han kan jobbe. – Det er målet mitt, sier han til NRK.

 Statsminister og Høyreleder Erna Solberg sier til NRK at det er krevende store oppgaver som de ikke er ferdige med. Hun mener at det er Norges største utfordring å skaffe arbeid til de uføre.

– Selv om summen av de som er på uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke har økt i løpet av vår regjeringsperiode, vet vi at mange av de som kommer på AAP, ønsker å komme tilbake i arbeidslivet. – Sysselsettingen har gått opp. Men jeg er ikke fFlere årsaker til unge uføre. Solberg peker på flere årsaker til at antallet unge uføre har økt på hennes vakt. De som er 25-30 år gamle nå og blir uføretrygdet, har ofte vært psykisk syke siden de var 14-15 år gamle.

  • Medisinske fremskritt - flere med alvorlige helseproblemer når voksen alder.
  • Skiftende regelverk og raskere avklaring.
  • Flere unge med psykiske lidelser.
  • Befolkningsvekst.

Solberg lover nå at inkluderingsdugnaden skal fortsette hvis de borgerlige partiene får fornyet tillit. Stikkord er tidlig innsats i velferdssystemet, bygge ned siloene mellom utdanning, helse og arbeid, et eget innovasjonsspor i Nav, arbeidsorientert uføretrygd og utvidet bruk av aktivitetsplikt.

Saken er fra NRK

NRK: Støre kritisk til Solbergs jobbdugnad

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen