Empo TV

De funksjonshemmede flyktningene ingen ville ha

Direktoratet for Mangfold og Integrering ledes av direktør Libe Rieber-Mohn. Sammen med Frode Forfang, direktør i UDI, går hun nå ut og ber Solberg-regjeringen endre dagens støtteregime slik at funksjonshemmede ikke må vente i årevis på å ...

Publisert:

Direktoratet for Mangfold og Integrering ledes av direktør Libe Rieber-Mohn. Sammen med Frode Forfang, direktør i UDI, går hun nå ut og ber Solberg-regjeringen endre dagens støtteregime slik at funksjonshemmede ikke må vente i årevis på å bli bosatt i en kommune. Flere kommuner ønsker å bosette fler flyktninger, særlig asylsøkere fra Moria leieren. De har samtidig sagt nei til å bosette 12 funksjonshemmede flyktninger som i dag bor på mottak eller omsorgs- institusjoner, ifølge Vårt Land

Til tross for at omsorgsansvaret varer livet ut, har staten gitt kommunene økonomisk støtte for kun fem år så langt. Utenriksdirektoratet (UDI) opplyser at statens tilbud til funksjonshemmede flyktninger i dag sannsynligvis koster mer enn tilsvarende botilbud og tjenester i regi av kommunene. I fjor kom summen opp i nesten 50 millioner kroner.

Fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør har det kommet signaler om evne og vilje til å bosette to eller flere funksjonshemmede flyktninger. Kommunenes sentralforbund og myndighetene i Oslo er blitt kontaktet av Oslos bystyre for å lage en plan. Finansiering av botilbud og tjenestetilbud for minst to funksjonshemmede flyktninger skal snart bli en realitet. Samtidig melder Stavanger at kommunen har tatt imot seks familier med barn med funksjonsnedsettelse – og er klar til å ta imot flere om kommunen blir spurt.

De to tidligere omtalte direktørene er bekymret for livssituasjonen til de funksjonshemmede flyktningene som venter. De mener staten bør bidra for en større del av kommunenes utgifter.  – Dette er flyktninger som i de fleste tilfeller aldri vil bli selvhjulpne, og som mest sannsynlig vil ha behov for omfattende helsehjelp livet ut. Kommuner som bosetter disse, tar derfor på seg et stort ansvar. Så lenge det er frivillig for kommunene å bosette, er det krevende å finne noen som er villige til å gjøre dette, skriver de to på imdi.no.

– Staten bør kompensere for en større del av den økonomiske risikoen kommuner som bosetter denne gruppen tar, og kompensere for en større del av kommunens utgifter. Perioden hvor personen kan utløse tilskudd fra IMDi, bør utvides fra dagens fem til ti år etter bosetting.

– Vi har også grunn til å tro at den midlertidige situasjonen disse flyktningene befinner seg i, gjør situasjonen deres verre enn den kunne vært hvis de hadde kommet inn i en mer stabil hjelpesituasjon i en kommune.

Nyheten er hentet fra Vårt Land.no

https://www.vl.no/nyhet/de-er-flyktningene-ingen-ville-ha-na-kan-det-komme-en-losning-1.1804355

Publisert av Birgitte falck-Jørgensen