Empo TV

Professor Jan Grue kan bli årets Osloborger:

- Det må være plass til alle i samfunnet

Jan Grue har en medfødt muskelsykdom som gjør at han er avhengig av elektrisk rullestol. Han har fått mye skryt av sine bøker om funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Han er opptatt av hvordan sårbare grupper behandles i samfunnet, og av at politikerne må tenke langsiktig.

Publisert:

Han er kritisk til det politiske prinsippet om at velferdsytelser skal stimulere folk til arbeid fremfor trygd eller sosialhjelp.

- En syvendedel av befolkningen er enten kronisk syk eller har en funksjonsnedsettelse. Det betyr at det er mange pårørende, familier og venner som på en eller annen måte må forholde seg til det å ikke kunne yte maksimalt hele tiden, sier Grue til Aftenposten.

Det han skriver om i bøkene sine er allmenne problemer som angår veldig mange mennesker, særlig de funksjonshemmede og mindre priviligerte. 4 av 10 funksjonshemmede er i jobb. For gruppen som sitter i rullestol er tallet enda lavere.

- Det er et høyt krav at alle skal være i full jobb, for mange er det verken mulig eller ønskelig.

I de siste årene har Jan Grue skrevet om sine egne erfaringer om å være funksjonshemmet og å sitte i rullestol. Mange berøres av å synliggjøre funksjonshemmede og andre grupper som ikke roper så høyt. Året vi har lagt bak oss har vært vært svært annerledes for mange. For Grue ble 2021 året med mange utmerkelser. Blant annet Stiftelsen Fritt Ords pris for "et sterkt og kritisk bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge". Prisen fikk han sammen med forfatterene Bjørn Hatterud og Olaug Nilsen.

Grue er nå nominert til prisen Årets Osloborger for sin jobb med å synliggjøre funksjonshemmedes plass i byen. I fjor utga han memoarboken "Hvis jeg faller - En beretning om usynlig arbeid" og fikk strålende kritikker. Grue er blitt en viktig stemme både for folk med og uten ulike funksjonshemninger. I det siste er mye av hverdagen gått med til å lete etter en tilrettelagt bolig for familien til Grue som til sammen består av tre personer. På nyåret flytter han, kona Ida Jacobsen og sønnen fra Grünerløkka til Blindernveien. Da slipper han å pendle kollektivt til arbeidsplassen som er på Blindern.

Les hele saken på Aftenposten.no:

Jan Grue kan bli Årets osloborger: – Det må være plass til alle i samfunnet