Empo TV

Dystre nyheter fra FNs klimarapport

Mandag ble FNs klimarapport lagt frem, og den tegner et dystert bilde av klimasituasjonen. Klimarapporten er på over 3000 sider, 234 eksperter står bak den, og over 14.000 vitenskapelige arbeider er sitert.

Publisert:

- Denne rapporten er en realitetsorientering, sier franske Valérie Masson-Delmotte, som har vært med på å lage rapporten, som er første del av IPCCs nye hovedrapport. Videre sier hun: - Vi har nå et mye klarere bilde av klimaet i fortid, nåtid og framtid, noe som er avgjørende for å forstå hvor vi er på vei, hva som kan gjøres og hvordan vi kan forberede oss.

Noen av hovedkonklusjonene i rapporten er:

  • Den globale overflatetemperaturen vil fortsette å stige til midten av århundret. Uten store kutt i utslippene av klimagasser de kommende tiårene vil både 1,5-gradersmålet og 2,5-gradersmålet ryke

  • Temperaturen har allerede steget med 1,07 grader fra førindustriell tid og ligger an til å nå 1,5 grader i løpet av bare 20 år.

  • Hvis utslippene fortsetter å øke i tiårene som kommer, kan vi risikere en oppvarming på opp mot 5,7 grader mot slutten av århundret.

  • Noen av klimaendringene er allerede irreversible og vil fortsette i tusener år fremover.

I rapporten har man analysert fem ulike fremtidsscenarioer. To der utslippene fortsetter å øke, et mellomscenario og ett scenario der man raskt kutter ned på utslippene. Dersom sistnevnte scenario inntreffer, legger IPCC til grunn at CO2-utslippene når netto null i år 2050, for så å gå under null i siste halvdel av århundret. Selv i en slik situasjon regner klimapanelet med at oppvarmingen vil stige med 1,6 grader rundt midten av århundret, men så regner en med at temperaturen vil synke til 1,4 grader nærmere år 2100. Men dersom utslippene fortsetter å øke, regner klimapanelet med en oppvarming på mellom 3,3 og 5,7 grader mot slutten av århundret - med 4,4 grader som beste estimat.

Rapporten forteller også om klimaendringer som vi aldri hadde sett for oss at skulle skje:

  • Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren er på sitt høyeste på minst 2 millioner år.
  • Hvert eneste av de siste fire tiårene har i tur og orden vært det varmeste tiåret siden 1850.
  • Det globale havnivået har ifølge IPCC steget med 20 cm fra 1901 til 2018. Havnivåstigningen er dermed raskere enn i noe annet århundre de siste 3.000 årene.
  • Samtidig har isbreene trukket seg tilbake på en måte som mangler sammenligning på minst 2.000 år.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (Venstre) mener at det nå bør bli slutt på å kreve unntak fra klimakutt. I IPCCs rapport viser at den globale oppvarmingen ser ut til å nå 1,5 grader innen 2041, selv om vi skulle kutte mye i utslippene. -Men det er mulig å stoppe omtrent der og ikke fortsette videre oppover, sier Rotevatn, og minner om at det ikke er for sent å snu utslippene. - Det ser ekstremt vanskelig ut å holde oppvarmingen under 1,5 grader. Men målet i Parisavtalen er å holde oppvarmingen under 2,0 grader og ned mot 1,5 grader. Jo nærmere 1,5 grader vi klarer å komme, jo bedre er det, sier Rotevatn til NTB Han legger til: - Vi har fortsatt tid til å klare dette. Det er ikke håpløst.

Les hele saken: https://www.tv2.no/nyheter/14154554/

Kilde: tv2.no

Publisert av: Anders Teslo