Empo TV

En krevende balanse

I en kronikk i VG skriver byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune, Robert Steen, om nedstengningen i Oslo som følge av koronapandemien. Han lover at vil kommunen gjøre det den kan for at de sårbare av oss ikke blir isolert fra omverdenen.

Publisert:

Steen innleder kronikken med et overblikk over dagens situasjon: "Denne uka stengte kinoene og teatrene, treningssentrene og svømmehallene ned. Restauranter og puber kan ikke lenger servere alkohol. Det er vel ingen overdrivelse å si at dette er ikke slik vi så for oss førjulstida." Videre sier han: "Vi må alle ofre mye. De fleste av oss vil takle det, fordi vi mobiliserer og finner nye og andre måter å fylle dagene med innhold. Men for noen er det flere ting som må takles samtidig. En mer ensom hverdag, ja, men også usikkerhet rundt det tilbudet som holder hverdagen i gang. For noen er det de faste aktivitetene i regi av kommunen og besøk fra en venn eller verge som gir livet rammer og innhold. Mange led unektelig mye forrige gang landet stengte ned.

Videre skriver Steen: "Det gikk ikke lang tid fra de første skituristene ble syke, til vi så at vi måtte stenge ned samfunnet. Ingen visste hva viruset var i stand til, hvor det ville smitte oss, hvor mange det ville ta med seg og hvem som ville bli hardest rammet. Refleksen var velment. Vi var usikre og redde for å ikke gjøre nok for å beskytte, så vi stengte ned for nesten alt og nesten alle. Konsekvensene ble uten tvil for store. Eldre som i livets siste fase fikk se lite til sine kjære. Mange ble ensomme. Psykisk utviklingshemmede opplevde passivitet og isolasjon. Mennesker som slet med rus mistet kanskje det grepet de hadde jobbet så hardt med å finne, folk som hadde trent seg opp etter et slag ble satt tilbake og de sårbare barn og unge fikk en enda vanskeligere hverdag."

Steen forteller videre om hva byrådet skal gjøre nå: "Dette kan vi ikke la skje en gang til Nok en gang er det mye smitte i samfunnet. Også denne gangen må vi beskytte. Men nå er vi bedre forberedt, og vi skal gjøre alt vi kan for å unngå å isolere. Derfor skal faste rutiner, aktivitetstilbud for eldre og til mennesker med ulike psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser opprettholdes - så lenge vi klarer å følge smittevernreglene. Vi vil gjøre alt vi kan for at seniorsentrene skal få holde åpent. Vårt krystallklare mål er at demente skal få sine aktivitetstilbud, de på rehabilitering skal få sin fysioterapi, bibliotek og fritidsklubber skal holde åpent, gruppetilbudene innen rus og psykisk helse skal fortsette." Videre sier han: "Det skal være mulig å besøke sine kjære på sykehjemmene, men pårørende må ta ansvar når de skal på besøk- holde god avstand, vaske hender, og selvsagt holde seg unna dersom de er usikre på om de kan representere en fare. Ingen skal dø alene. Og ingen skal bli overlatt til seg selv i omsorgsboligene våre. Samtidig skal vi beskytte de som er særlig utsatte mot å bli smittet. Det er en krevende øvelse. Men den er nødvendig hvis vi skal unngå at koronakrisen skaper nye helsemessige eller sosiale kriser.

Les hele kronikken: https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/kRR469/beskytte-men-ikke-isolere

Kilde: vg.no

Publisert av: Anders Teslo