Empo TV

Få utviklingshemmede i jobb, flere med varig tilrettelagt arbeid

I en NTNU-rapport fra 2017 kom det frem at bare to av 10 utviklingshemmede i yrkesaktiv alder hadde en jobb å gå til. Flesteparten av disse, over 90 prosent, har varig tilrettelagt arbeid (VTA), som det tar lang tid å komme seg inn på.

Publisert:

- Vår målgruppe faller mellom to stoler. De får ofte ikke ta del i varig tilrettelagt arbeid, og de får heller ikke tilbud fra det ordinære arbeidslivet, sier organisasjonssjefen for Helt Med, Jann Aasbak. Helt Med, som startet opp i Bergen, er en ideell stiftelse der det jobbes med å få skaffet jobber til de best fungerende utviklingshemmede i vanlige bedrifter. Tiltaket er spredt til flere steder over hele landet, og til nå har organisasjonen klart å få 94 personer ut i fast arbeid. Målet er 100 personer innen utgangen av året. - De føler at de blir en del av samfunnet, sier Aasbak.

I følge organisasjonen blir stadig flere arbeidsgivere med på ordningen. Ifølge daglig leder for Helt Med, Jarle Eknes, skyldes det bl.a. at det har kommet mange gode tilbakemeldinger, og mange arbeidsplasser velger også å ansette flere via Helt Med fordi de er fornøyd med ordningen. Eknes forteller at Helt Med har som mål å bli en del av NAVs "verktøykasse", og mener at deler av VTA-midlene må kunne brukes til tiltaket.

Aasbak forteller at internasjonal forskning har vist at personer med funksjonsnedsettelse og utviklingshemmede reduserer sykefraværet blant de andre ansatte. Han trekker frem tre forskningsprosjekter av henholdsvis Joke Ellenkamp, Andreas Kocman og Sally Lindsay, hvorav sistnevnte peker på åtte ulike studier som viser redusert turnover og at ansatte blir værende lenger i jobben. En undesøkelse i et telekommunikasjonsselskap viste at sykefraværet gikk ned.

En av de som har fått jobb gjennom Helt Med er Stine Vårdal, som for 2 år siden fikk jobb på Fyllingsdalen sykehjem. Vårdal bekrefter at det å ha et arbeidsfellesskap å gå til gir henne mening i hverdagen. Her blir hun likebehandlet med de andre ansatte, følger de samme reglene og har de samme kravene, og hun føler at hun er en del av gjengen. - Jobben her betyr veldig mye for meg. Det å skulle stå opp om morgenen og være trøtt når jeg kommer hjem etter jobb, gir meg stor glede, sier Vårdal. På sykehjemmet jobber hun mest på kjøkkenet, dekker på, lager lunsj og varmer supper. Hun deltar også på forskjellige aktiviteter sammen med beboerne på sykehjemmet, et sykehjem hvor det benyttes mye musikkterapi. - Jeg er glad i musikk og liker det meste, sier Vårdal.

Les hele saken: https://kulturplot.no/helse-kulturplot-papirutgaven/2020/faller-mellom-to-stoler

Kilde: kulturplot.no

Publisert av: Anders Teslo