Empo TV

Felles TT-ordning i Viken

26. november vedtok fylkestinget i Viken en ny forskrift om Tilrettelagt transport (TT) for personer med funksjonsnedsettelser. TT-tilbudet gjelder kun for de som ikke kan benytte ordinære kollektivtilbud grunnet sin funksjonshemning. Den nye ...

Publisert:

26. november vedtok fylkestinget i Viken en ny forskrift om Tilrettelagt transport (TT) for personer med funksjonsnedsettelser. TT-tilbudet gjelder kun for de som ikke kan benytte ordinære kollektivtilbud grunnet sin funksjonshemning. Den nye ordningen skal tre i kraft 1. januar 2021

Hittil har det vært forskjellige ordninger i de tre gamle fylkene som nå utgjør Viken. Nå blir det én modell, og det er fylkeskommunen som skal stå for administrasjonen av ordningen, slik det var i gamle Akershus. -Den nye ordningen innebærer at  det ikke lenger blir ventelister for TT-transport. Den nye felles TT -ordningen  for hele Viken  vil sikre likelikebehandling og bedre utnyttelse av ressurser, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes. Mange har ventet på at det skal bli ledige TT-kort, og vi er glade for at vi nå kan fjerne ventelistene slik at alle som trenger TT-ordningen, får bli med, sier Skinnes.  

I fylkestingets vedtak ligger det at TT-midlene nå tildeles brukerne likt. Rullestolbrukere med behov for kostbar spesialbil, og søkere bosatt over 15 kilometer fra kommunesenter, gis høyere tilskudd for å kompensere for kostnadene. – Vi har lagt vekt på likebehandling og forutsigbarhet. Forslaget avgrenser TT-ordningen til brukergrupper som ikke får støtte gjennom andre ordninger, sier Olav Skinnes.   

Det skal bli en overgangsordning for at ikke alle som allerede har TT-kort skal måtte søke på nytt. Brukere av de tidligere ordningene i Viken, beholder reiseretten sin i to år. Før vedtaket i fylkestinget har TT-saken vært på en omfattende turné til brukerorganisasjonene og brukerrådene i kommune-Norge. Spørreundersøkelser er blitt gjennomført med alle kommunene som har ansvar for saksbehandling i dagens TT-ordninger. Forslaget til TT-ordningen har vært ute på åpen høring. – Det har kommet inn mange nyttige innspill, og vi setter stor pris på engasjementet, sier Skinnes. Ordningen skal evalueres innen 2021, der brukerorganisasjonene skal involveres. 

https://viken.no/aktuelt/na-blir-det-felles-tt-ordning-i-viken.82263.aspx

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen