Empo TV

Flere forslag fra SV om likestilling fikk Nei fra regjeringen

Sju SV-representanter på Stortinget har fremmet et forslag som tar opp nær sagt alle punktene som de mener må på plass for å sikre at Norge blir et samfunn med full likestilling for funksjonshemmede. I alt 12 forslag til endring er levert ...

Publisert:

Sju SV-representanter på Stortinget har fremmet et forslag som tar opp nær sagt alle punktene som de mener må på plass for å sikre at Norge blir et samfunn med full likestilling for funksjonshemmede. I alt 12 forslag til endring er levert skriftlig til regjeringen.

Bedre tilrettelegging ved flere tjenester og tilbud som offentlige lokaler og kollektiv-trafikk er blant forslagene fra en unison Rød-grønn opposisjon. For personer med nedsatt funksjonsevne er universell utforming en forutsetning for å kunne delta likeverdig, ha selvbestemmelse og kunne ta frie valg «Norge er langt unna det målet i dag, skriver SV-representantene.

Kjente navn som Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Lars Haltbrekken blant flere hevder følgende; «En av forutsetningene for at Norge skal oppfylle menneskerettighetenes krav om å sikre likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelser er at samfunnet er universelt utformet. «Universell utforming er et uttrykk for et samfunnsmessig verdisyn om likestilling for alle og om at samfunnet skal være like tilgjengelig og brukelig for alle innbyggere. Ved å legge universell utforming til grunn for samfunnsutviklingen gir dette bedre og mer likestilte omgivelser for alle.

Til flere av forslagene argumenterte flertallet med at hensynet til inkludering av funksjonshemmede og universell utforming allerede er godt ivaretatt. Når det gjelder den kommende handlingsplanen for universell utforming mener Høyre, Frp og SV, Ap og Sp hevdet derimot at «uten en entydig tidsfrist vil løfter om universell utforming av samfunnet, som en forutsetning for alles mulighet til likeverdig deltakelse, ikke bli en realitet».

Les hele saken: likestilling for funskjonshemmede

Kilde: handikappnytt.no

handikapnytt.no/nei-og-atter-nei-til-svs-12-punkter-for-likestilling-for-funksjonshemmede/

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen