Empo TV

Flere søker HC-kort nar parkering blir dyrere

[b]Mange kommuner er for slepphendte med å innvilge parkeringsbevis til personer som ikke har reelt behov. Det taper bevegelseshemmede på, mener bransjeforeningen for offentlige og private parkeringsselskaper. Bransjeforeningen mener [/b]mange ...

Publisert:

Mange kommuner er for slepphendte med å innvilge parkeringsbevis til personer som ikke har reelt behov. Det taper bevegelseshemmede på, mener bransjeforeningen for offentlige og private parkeringsselskaper. Bransjeforeningen mener mange kommuner skaper problemer for bevegelseshemmede med å være for slepphendte med parkeringsbevisene til andre grupper.

– Hvis det kommer en ny bom-strekning eller en kommune innfører avgiftsparkering, da drar søknadene i været. Mange kommuner erfarer at folk ikke søker om kort fordi de har behov for bred og god plass, men på grunn av den økonomiske fordelen, bekrefter Steinar Hyhr, som er drifts- og kontrollsjef i i Norpark,Trondheim. Opprinnelig handlet HC-kortet om et fysisk bevegelsesproblem. I dag er det kommet inn mange flere som søker fordi de har andre utfordringer. -Vi ser en stadig økning i folk som søker om å få HC-kort. Da henger det sammen med enten prisøkning for parkering på gata, at bomstasjonene øker takstene eller at det kommer en ny bomstasjon, sier han. Daglig leder i Norpark vil forbeholde parkeringsbevis for dem som er bevegelseshemmede.

– De som legger frem kortet og bruker HC-plassene nå, ser mye sprekere ut enn da jeg begynte med dette på 1980-tallet. Da skjønte vi mye bedre at de virkelig trengte det, sier han. Monsen og de andre i parkeringsforeningen har hatt diskusjoner om regelverket rundt ulike diagnoser. Opprinnelig handlet HC-kortet om et fysisk bevegelsesproblem.

Steinar Myhr i Trondheim har erfaring med at mange som får avslag, kommer tilbake med ny søknad. Da har de byttet fastlege og fått en ny attest som er skreddersydd etter det avslaget de fikk i første runde. – Vi er litt rammet av det som andre kommuner signaliserer: Hvis noen ikke får tildelt kort, så bytter de fastlege. Så kommer det søknad like etterpå der gangavstanden er tilpasset avslaget vårt. Da er det ofte vanskelig å si nei, for du møter deg selv i døren, fastslår han.

Lars Monsen tror at utviklingen skyldes politikere som er redde for å få kjeft. De blander seg inn og velger å være på den sikre siden for å slippe negative presseoppslag. – I det store bildet bekymrer vi oss for at hvis dette kortet blir tildelt med for lav terskel, så vil rettighetene til dem som virkelig trenger det, bli redusert, sier han.

Les hele saken i Handikapnytt.no

handikapnytt.no/norpark-flere-soker-hc-kort-nar-bommer-og-parkering-blir-dyrere/

Publiseret av Birgitte Falck-Jørgensen