Empo TV

Funkisstudentene har behov for like muligheter

#Funkisstudentene er en studentforening som fremmer likestilling for studenter med en funksjonsnedsettelse, eller for pårørende som studerer ved Universitetet i Oslo. Aurora Kobernus, er leder i foreningen. Hun krever et krafttak som gjør det ...

Publisert:

Funkisstudentene er en studentforening som fremmer likestilling for studenter med en funksjonsnedsettelse, eller for pårørende som studerer ved Universitetet i Oslo. Aurora Kobernus, er leder i foreningen. Hun krever et krafttak som gjør det mulig for flere med funksjonsnedsettelser å fullføre utdanning og leve av egen inntekt.

Kobernus mener at inkluderingskampen ikke kan reduserers til bare å handle om identitetspolitikk og at alle skal kunne være trygge i egen kropp. Handikapnytt snakket med henne på tampen av gårsdagens digitale markering av 3. desember. Hun tror- 3.desember kanskje er årets minst feirede likestillingsdag, selv om den jo burde være aktuell for nesten en av fem nordmenn. Hun skulle ønske markeringen hadde fenget fler.–Kobernus viser til at 17,6 prosent av Norges befolkning i arbeidsfør alder har en eller annen funksjonsnedsettelse.

– Det er snakk om et reelt behov for å kunne få like muligheter som alle andre! Vi er ikke noens dugnad, vi er ikke noens håp, vi er ikke noens objekt som de kan gjøre som de vil med. Vi er en del av det norske folk og er Norges største minoritet. Det er ikke vi som er funksjonshemmede, det er samfunnet som reduserer oss til det. For svært mange har en funksjonsnedsettelse og klarer seg fint i jobb, sier Kobernus. – Kvinnebevegelsen har bidratt til å gi menn, kvinner og ikke-binære rettigheter vi aldri ville fått uten kampen. Så det er underlig at ikke flere funksjonshemmede, politikere og menneskerettsforkjempere får med seg hvorfor denne dagen er så viktig sier Kobernus.

Aurora Kobernus minner om tallene som illustrerer at det er viktig å gjøre noe for å snu en negativ utvikling. 100 000 funksjonshemmede ønsker seg inn på arbeidmarkedet, men slipper ikke inn. Og en av fire funkjonshemmede lever med ytelser fra folketrygden som hovedinntekstklide. Og bare 40 prosent er i arbeid. – Snakk om en uutnyttet menneskelig ressurs, som heller har blitt tvunget til å leve på sparepenger, ulike Nav-ordninger eller bare kunne jobbe frivillig, sier Kobernus. –Dette er hvorfor det er så viktig at funksjonshemmede får god nok tilrettelegging og får samme mulighetene som den øvrige befolkningen, sier Kobernus. 

Intervjuet er fra Handikapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen