Empo TV

Funksjonshemmede sterkt kritiske til regjeringens Likeverds- og mangfoldsutvalg

Statsrådene Abid Raja (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) får kritikk fra Handikapforbundet (NHF), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon ((FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). De mener ...

Publisert:

Statsrådene Abid Raja (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) får kritikk fra Handikapforbundet (NHF), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon ((FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). De mener regjeringen bryter FN-konbensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne i sin likeverdsreform.

Likeverdsreformen skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Hvilket mandat det har og hvem som skal delta i det ble bestemt 23 juni av regjeringen, men uten, representanter fra de tre paraplyorganisasjonene for funksjonshemmede. Organisasjonene viser til teksten i loven til FN, der det slås fast at  «i arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem». Dette er ifølge de tre paraplyorganisasjonene ikke oppfylt:

«Vi kan ikke se at dette har vært tilfelle i forbindelse med etablering og oppnevning av Likeverds- og mangfoldutvalget. Funksjonshemmedes organisasjoner har verken vært involvert i prosessen rundt mandatutformingen, utvalgsrepresentasjonen eller andre deler ved etableringen av utvalget», heter det i brevet til Raja og Ropstad. Likestillingsminister Abid Raja, får en særlig hilsen i brevet fra de funksjonshemmedes organisasjoner: «Ønsker kultur- og likestillingsministeren et utvalg med legitimitet og som vil kunne få respekt også i funksjonshemmedes organisasjoner, bør disse forholdene rettes opp. Det er spesielt lite passende at likestillingsministeren selv er den som ikke følger CRPD.». Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik er en av de tre som har undertegnet protestbrevet fra de tre paraplyorganisasjonene. Hun signerer i egenskap av å være styreleder i Safo.

Fra flere hold kommer kritikken mot likeverds- og mangfoldsutgvalget allerede før det er i gang. Tidligere denne uken gikk Redd Barnas prosjektleder Ane Aamodt ut i Handikapnytt og kritiserte utvalget for å mangle et barne- og ungdomsperspektiv, både i sammensetning og utvalg. Aamodt pekte også på FN-loven (CRPD) og mente at konvensjonen forplikter regjeringen til aktivt å involvere barn og unge med funksjonsnedsettelse i et utvalg som skal arbeide med problemstillinger som angår dem. Noe regjeringen ikke har gjort.

Til dette sa Abid Rajas statssekretær Emma Lind (V) at: – Utvalget har en bred sammensetning, men det vil alltid være stemmer som ikke er direkte representert i denne type utvalg. Det er viktig for meg at vi har god dialog med dem det gjelder. Jeg har stor tiltro til at utvalget i sitt arbeid vil innhente innspill og være i dialog med ulike miljøer, også barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Saken er fra Handikspnytt

handikapnytt.no/samlet-protest-mot-likeverds-og-mangfoldsutvalget-bryter-med-crpd/

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen