Empo TV

Funksjonshemmedes organisasjoner er skuffet over digitale ledsagerbevis

2019 bevilget regjeringen fem millioner kroner til et pilotprosjekt for å utvikle et digitalt ledsagerbevis. Et elektronisk alternativ som kommunene utdeler til funksjonshemmede i stedet for det som tilbys i dag. Målet var å «senke terskelen for ...

Publisert:

2019 bevilget regjeringen fem millioner kroner til et pilotprosjekt for å utvikle et digitalt ledsagerbevis. Et elektronisk alternativ som kommunene utdeler til funksjonshemmede i stedet for det som tilbys i dag. Målet var å «senke terskelen for deltakelse på kultur- og fritidsarrangementer for mennesker med funksjonsnedsettelse».

 – Dette er som å sette strøm på papir. Det holder ikke, mener Håvard Ravn Ottesen som er styremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening og har representert Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) i kontakten med Bufdir om prosjektet.

«Ledsagerbevis er en frivillig kommunal ordning og utstedes ofte i form av et laminert kort med bilde. Dette oppleves som gammeldags. Mens både studentbevis og førerkort digitaliseres, blir personer med funksjonsnedsettelser hengende etter i den teknologiske utviklingen», skrev Kulturdepartementet i en pressemelding da prosjektet ble satt i gang. Pilotprosjektet skulle undersøke hvordan man kan sørge for at ledsagerbilletter kan kjøpes på nett, på lik linje med andre billetter. Dette er vanligvis ikke mulig i dag. Et ledsagerbevis skal gjøre det mulig for personer med funksjonsnedsettelser  å ha med seg en ledsager på arrangementer eller offentlig transport uten ekstra kostnad, dersom de har behov for det. Uten ordningen må personer med behov for ledsager, i praksis betale dobbelt

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)har hatt hånd om prosjektet, og Bufdir har invitert de tre paraplyorganisasjonene Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Ffo og Unge funksjonshemmede om å komme med innspill. Avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Bufdir skriver til Handikapnytt at dette har flere fordeler i forhold til dagens løsning. Prosessen blir mindre manuell, og det blir lettere for mottakeren å oppbevare beviset på telefonen som et digitalt bilde. Det blir også lettere å erstatte beviset dersom man mister det. Men funksjonshemmedes organisasjoner reagerer med skuffelse. Det var ikke dette de hadde sett for seg da regjeringen ga grønt lys til digitalisering av ledsagerbeviset.

I et notat til Bufdir skriver de: «I det regjeringen bevilget et betydelig beløp for å gjennomføre pilot om digitalt ledsagerbevis, var gleden stor blant brukergruppen. Dessverre er produktet som direktoratet har foreslått av en slik art at det ikke kan kalles digitalisering i 2021, det er i praksis å sette strøm på papir ved å sende ut digitale bevis gjennom Digipost. Brukerorganisasjonene samlet ser at denne løsningen ikke er fremtidsrettet og vil i liten grad kunne videreutvikles.» Organisasjonene påpeker også at mange personer med utviklingshemning ikke har digital ID, og dermed har de heller ikke tilgang til Digipost. Dette jobber Bufdir med å løse, ifølge Anna Bjørshol i Bufdir.

Saken er fra Handikapnytt

Les saken her: Digitalt ledsagerbevis ble bare papir med strøm

Publisert av Birgitte Faclk-Jørgensen