Empo TV

Henriette Nielsen vil jobbe for doble minoriteter

Hun har bakgrunn som leder for Norges Handikapforbunds Ungdom. I 2016 gikk hun over til vervet som vararepresentant til sentralstyret i «voksenorganisasjonen» NHF. I høst ble hun valgt tinn i sentralstyret i Foreningen for kjønns- og ...

Publisert:

Hun har bakgrunn som leder for Norges Handikapforbunds Ungdom. I 2016 gikk hun over til vervet som vararepresentant til sentralstyret i «voksenorganisasjonen» NHF. I høst ble hun valgt tinn i sentralstyret i Foreningen for kjønns- og seksualitets-mangfold FRI. Denne organisasjonen jobber også for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og resten av verden. Landsmøtet i Fri har på sitt program å arbeide mot sammensatt diskriminering.

Nielsen har selv opplevd trakassering som skeiv og har brukt latter som en forsvars-mekanisme. I mer enn et år har hun vært nestleder i Fris fylkeslag i Agder. Og hun konstaterer at hun opplever mer kritikk som åpent skeiv på Sørlandet enn hun gjør i Oslo. Hun bruker egne erfaringer når hun skal forklare hvordan diskriminering kan arte seg når man tilhører to minoriteter samtidig.– Å være skeiv og ha en funksjonsvariasjon i tillegg, innebærer at jeg opplever en annen type diskriminering enn andre, forklarer hun. – Men når man har stått i det en stund, lager man seg et skjold for å beskytte seg selv. En gang sto jeg på stand for Høyre, og en fyr kom bort og sa han ville be for meg. Jeg svarte med å spørre om han ville konvertere meg eller helbrede meg. Han ble helt satt ut og gikk, ler hun.

Selv om latteren er et skjold, betyr ikke det at det ikke går inn på henne når hun blir utsatt for trakassering. I Fris arbeidsprogram er det viktig å se kjønn og seksualitet i sammenheng med andre grunnlag for diskriminering. Henriette Nielsen er glad denne tydeligheten i Fris arbeidsprogram, og at funksjonsvariasjon nå er en del av organisasjonens synsfelt. Samtidig konstaterer hun at organisasjonen fortsatt trenger å jobbe med seg selv.

– Jeg tenker Fri nok har kommet lenger enn NHF på mange områder, nettopp på grunn av synligheten og posisjonen skeive har i samfunnet. Samtidig har ikke skeive en egen menneskerettighetskonvensjon. Når det kommer til vårt felt i NHF, er det vanskelig å få skikkelig gjennomslag på grunn av manglende synlighet og å komme til orde i den offentlige debatten, sier Henriette Nielsen til Handikapnytt

Saken er fra Handikapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen