Empo TV

Ikke alle personlige assistenter blir prioritert i vaksinekøen

FHIs prioriteringsrekkefølge av koronavaksine:

Publisert:

 • 1. Beboere i sykehjem
 • 2. Alder 85 år og eldre
 • 3. Alder 75-84 år
 • 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 • 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 • 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 8. Alder 55-64 år
 • 9. Alder 45-54 år
 • Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene.
 • Kilde: Folkehelseinstituttet

Mandag 22. februar kom Folkehelseinstituttet med endringer i anbefalingene slik at også personlige assistenter kan bli prioritert for koronavaksine.

Men hvordan skal dette forstås, og hvilke assistenter er i realiteten omfattet av anbefalingen? Overlege ved områdeledelsen for smittevern, miljø og helse hos Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, svarer Handikapnytt på e-post:

Må tilsvare sykehjem

FHI definerer  en institusjon i vaksinasjonssammenheng av Covid–19 som sykehjem. -Vi oppfordrer kommunelegen til å ta kontakt med oss med tanke på å finne en løsning dersom det er tale om pasienter som har en situasjon som tilsvarer den som sykehjemsbeboere har

Personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte.» Men det er et tillegg:

«Gjelder kun personer som utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og deres funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Dette kan inkludere foreldre, andre familiemedlemmer (lønnet eller ulønnet) eller brukerstyrt personlig assistent (BPA) Kriteriene for prioritering av vaksinasjon av disse må sees i sammenheng med kriteriene for prioritering av helsepersonell.»

Les hele saken i Handikkapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen