Empo TV

Fartsgrensen for elektriske rullestoler heves

Tidligere i uken ble det kjent at fartsgrensen for rullestoler heves fra 10 til 15 kilometer i timen, noe som gledet 17-årige Andreas Eikin. Men når farten settes opp må rullestolbrukerne være påpasselige i trafikken, og i Norges Handikapforbund er man skeptisk.

Publisert:

- Jeg var ikke helt sikker på om det ville gå. Men nå kan jeg holde følge med vennene mine når de sykler, sier Eikin, som har en muskelsykdom. Onsdag møtte han samferdselsminister Knut Arild Hareide og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som kunngjorde nyheten for ham.

Forbundslederen for Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik er delt i synet på endringen av rullestol-fartsgrensen. Mens hun er glad for at Andreas får en bedre mulighet til å være sammen med vennene sine, er hun skeptisk til at det innføres en aktsomhetsplikt for rullestolbrukerne. Aktsomhetsplikten betyr at de som kjører elektrisk rullestol må kjøre i tilnærmet gangfart og holde "god" avstand til fotgjengeren når de skal kjøre forbi. - Det er total skivebom. Hvorfor skal rullestolbrukere, som regnes som gående, ha særlige regler, spør Brandvik. Samferdselsminister Hareide forsvarer regelendringen: - Kjører du på fortauet i en rullestol som kan være tung og stor, så må du være aktsom, sier han.

Også i Veidirektoratet er man kritiske til aktsomhetsplikten, og de har heller ikke ivret for å heve fartsgrensen. - Vi er imot dette fordi tunge faginstanser som Nav og Helsedirektoratet med sin spesialkompetanse fraråder det, sier seniorrådgiver Anette Hauge i Statens Vegvesen. Hun legger til: - Når du er gående, er det svært få krav som stilles til deg. Nettopp fordi hastigheten er lav.

Les hele saken: Øker fartsgrensen på elektrisk rullestol

Kilde: nrk.no

Publisert av: Anders Teslo