Empo TV

Flere unge sliter psykisk: Haukland Sykehus i Bergen har iverksatt kriseplan

Haukeland universitetssykehus opplever større pågang enn noen gang fra barn og unge som sliter psykisk. Nå setter sykehuset i verk en kriseplan for å håndtere situasjonen. – Vi har aldri opplevd så stor pågang. Pasientene er sykere enn vanlig, og til dels yngre. Vi tenker at det kan ha sammenheng med pandemien, sier klinikkdirektør Liv Kleve ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) i Helse Bergen.

Publisert:

Akuttposten ved klinikken har åtte senger, og har lenge hatt fullt belegg. Også barneposten med fem sengeplasser og ungdomsposten med ti senger er fulle. Kleve sier at sykehuset har iverksatt en kriseplan for å håndtere situasjonen. – Nå har vi omgjort fem sengeplasser ved ungdomsposten til akuttplasser, for å kunne hjelpe de sykeste. Det betyr mindre kapasitet til planlagt behandling. I tillegg har vi satt i gang flere andre tiltak, og fått hjelp fra Barne- og ungdomsklinikken.

Også ved de syv barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUP) i Bergen har det vært en sterk økning i pågangen av pasienter under 18 år, forteller Kleve. Pågangen økte merkbart fra oktober til desember 2020. Da så vi en økning i antall henvisninger av pasienter på cirka 20 prosent sammenlignet med samme periode året før. – Denne økningen startet før pandemien, men har tiltatt. Vi ser at problemstillingene er mer sammensatte enn tidligere, og at pasientene søker hjelp senere enn før. Noen blir innlagt direkte på post når de kommer til oss, sier hun. Kleve mener det er flere årsaker til at flere unge trenger hjelp.

– Noen hypoteser har vi. Den ene er at mange unge har fått en grunnleggende mangel på struktur og faste rammer i livet sitt. I tillegg er det færre muligheter til sosial kontakt. Det er mye digital undervisning, og flere steder er aktivitetstilbudene nærmest ikke-eksisterende. Kleve mener også det er grunn til bekymring over økt nettbruk hos mange unge. – Vi vet at det finnes informasjon på nett som kan forsterke problemer, men vi trenger bedre oversikt. Dette er noe vi ønsker å se nærmere på, sier hun. Vanligvis er atferdsproblemer, angst og depresjon de vanligste henvisningsgrunnene til klinikken på Haukeland universitetssykehus. De siste månedene har andelen unge som sliter med spiseforstyrrelser, selvskading og selvmordstanker økt markant.

Saken er fra VG.no

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bnLa0g/flere-unge-sliter-psykisk-sykehus-har-iverksatt-kriseplan

Publisert av Birgitte falck-Jørgensen