Empo TV

ME-syk fikk avslag om uføretrygd:

Fikk beskjed om å slanke seg av NAV

I 8 år har Jane Solheim (43) slitt med utmattelse og kognitiv svikt. Dette er de alvorligste symptomene hun har som ME-pasient. Etter en sykehusinnleggelse på grunn av infeksjoner etter svineinfluensa. NAVs egen rådgivende overlege mente at ME-sykdommen skyltes at Solheim var overvektig.

Publisert:

Slankekur ble altfor komplisert, noe som førte til at hun måtte fedmeoperasjon. Dette ga Solheim et vekttap på 30 kilo. ME-symptomene forandret seg ikke. Hun ble stadig like fort utmattet.

Hun jobbet som BPA i Krogstadelva i Drammen. Noe hun trivdes svært godt med. Men utmattelse og svakere allmenntilstand medførte at hun måtte erklære seg syk og bli hjemme fra jobb. Etter den lange sykdomsperioden skulle NAV vurdere restarbeidsevnen hennes. Arbeidsevnen ble erklært som svært lav, men til tross for dette fikk hun likevel avslag fra NAV om uførepensjon.

Avslaget om uføretrygd anket hun derfor videre til Trygdeetaten der den også ble avslått. Nå vet hun ikke hva hun skal gjøre for å kunne fortsette å leve det sosiale livet hun alltid har hatt, og dyrke sine interesser.

Selv små anstrengelser gjør at utmattelsen setter inn, når batteriene aldri vil la seg lade ordentlig opp.

Dette forteller Jane Solheim i et intervju med Dagsavisen. Hun mener at etter åtte år i en jobb der det er hun som må ta vare på andre og GI omsorg er situasjonen snudd på hodet. Nå er det hun som er blitt helt avhengig av sine nærmeste for å klare seg i hverdagen. NAVs medisinske vurdering og klageinstans mente også at Jane Solheim burde prøve flere kognitive behandlingsalternativ. Legens påstand om at sykdommen skyldtes overvekt sjokkerte Solheim.

- Jeg ble veldig overrasket over at han tok opp dette med vekten, i og med at ME-diagnosen kom som en følge av en virusinfeksjon. Jeg hadde aldri følt at vekten min hadde hindret meg på noe vis, verken i jobb- eller fritidssammenheng – og opplevde på ingen måte at det påvirket helsetilstanden min, forteller Solheim.Dette ble nok et Nav-krav hun måtte innfri, om hun noen gang skulle få tilbake en viss form for økonomisk trygghet – i form av uføretrygd, sier hun.

Saken er fra Dagsavisen:
Nav mente ME-syke Jane (45) burde slanke seg: – Jeg er 30 kilo lettere, men akkurat like syk