Empo TV

Informasjon om koronavaksinering på ulike språk og for synshemmede

Informasjonsmateriell til syns- og hørselshemmede

Publisert:

Informasjonsmateriellet til syns- og hørselshemmede har blitt utviklet i samarbeid med Norges Blindeforbund og Døves Media. Det er tilgjengelig på samme sted som resten av publikumsinformasjonen, se over. 

Det er i tillegg sendt punktskriftinformasjon om koronavaksine til alle landets punktskriftbrukere. For å nå ut til flest mulig, vil Blindeforbundet i tillegg bruke og distribuere materiellet også i egne kanaler – som medlemsblad, radio/podcast og på www.blindeforbundet.no

Informasjonen er fra FHI.no

https://www.fhi.no/nyheter/2021/informasjon-om-koronavaksinasjon-pa-ulike-sprak-og-for-syns--og-horselshemm/

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen