Empo TV

Ingen grunn til å rope hurra

I en kronikk på NRK Ytring skriver stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne, Carl Johansen, om det kinesiske kommunistpartiet, som blir 100 år i dag. Og partiets handlinger frem til denne dag er ingen hyggelig lesning.

Publisert:

"I Xingjiang tortureres, tvangssteriliseres og interneres den uigurske befolkningen. Unge mennesker i Hongkong risikerer livet for å bevare det menneskeverdet og den rettssikkerheten 1,4 milliarder kinesere aldri har opplevd. Den norske regjeringen er "bekymret", men har i realiteten ingen skrupler. Den planlagte frihandelsavtalen med kina trumfer alt", skriver Johansen innledningsvis, før han fortsetter: "Diktaturer skaper ikke seg selv. For sin ekspansjon er de enten avhengig av å gå til krig, eller å binde andre land til seg økonomisk. Kina har valgt den siste strategien. Slik tvinger de andre land til å adlyde, og får kritikk til å forstumme. At Vesten og Norge har vært villige medløpere, har vært helt avgjørende for å skape historiens største, mest absolutte og suverent mest suksessfulle diktatur."

Videre skriver Johansen: "Etter å ha blitt dannet i juli 1921, etter modell av det sovjetiske kommunistpartiet, oppnådde Det Kinesiske Kommunistparti (KKP) enevelde i 1949. Den ideologiske fanatismen kulmimnerte i Maos "Kulturrevolusjon" på 60- og 70-tallet, med millioner av døde. Utover på 1980-tallet åpnet Kina seg gradvis mot omverdenen, i takt med økonomiske reformer. Demokratiske reformer ble etter hvert et folkekrav, med støttespillere helt til topps i Kommunistpartiet. I 1989 samlet over én million studenter, arbeidere og alminnelige kinesere seg på Den himmelske freds plass og i 400 andre byer over hele Kina. De krevde menneskeverd, demokrati og rettstat. Etter nesten to måneder med forhandlinger og demonstrasjoner forsto Kommunistpartiet at dersom partiets makt skulle bestå, var det nødvendig å statuere et eksempel. Hæren ble satt inn, og tusener av ubevæpnede kinesiske borgere ble meiet ned i sentrum av Beijing".

Mot slutten av artikkelen skriver Johansen: "Ettertiden har fordømt medløperne til gårsdagens diktaturer i Sovjet og Tyskland. Likevel ser regjeringen på nåtidens enda mektigere diktatur som en potensiell melkeku for laksenæringen og dermed en garantist for fremtidige stemmer. Det sier mye om statusen for menneskerettighetene i Norge i 2021. Sannheten er at Vesten aldri har stilt krav om menneskerettigheter og demokrati til dem vi handler med. Ingen har klart å utnytte vår egen grådighet og korttenkthet til å bygge sin økonomiske og politiske makt som like effektivt som Kommunistpartiet i Kina."

Les hele saken: 100 år med tyranni – Ytring (nrk.no)

Kilde: nrk.no

Publisert av: Anders Teslo