Empo TV

Funksjonshemmet jobbsøker fikk oppreisning på 40 000

Foto: PxHere

Foto: PxHere

Det statlige kontoret for voldsoffer-erstatning (KFV) hadde to søkere til en jobb som jurist. De ville ansette nyutdannede jurister med særlig interesse for strafferett og erstatningsrett. En kvinne med nedsatt funksjonsevne var en av dem. I stillingsannonsen ble søkere oppfordret til å krysse av i søknadsskjemaet (jobbportalen) dersom de hadde funksjonsnedsettelse, hull i CV-en, eller innvandrerbakgrunn.

Publisert:

Gjennom lovverk og norsk politikk er arbeidsgivere i staten pålagt et særlig ansvar å ansette flerefunksjonshemmede.

En kvinne med nedsatt funksjonsevne, som hadde fullført sin mastergrad i rettsvitenskap krysset av i rubrikken. Med bla. en ADHD-diagnose hadde hun fått støtte fra NAV til å fullføre studiet. I svar-brevet kom det fram at de var skeptiske til kvinnens arbeidsevne fordi hun hadde brukt 11 år på utdannelsen, som normalt bare tar 5 år. Kvinnen hadde heller ikke arbeidserfaring å vise til i løpet av de siste 6 årene. Kvinnen ble ikke innkalt til intervju, ifølge Handikapnytt.

«Vårt inntrykk er at kandidaten er lite selvstendig og har lav arbeidskapasitet, som vil være vanskelig å se vil passe inn i vår arbeidsform og krav til selvstendighet», konkluderte KFV i tilsettingsvedtaket. Den nyutdannede juristen mente at Kontoret for voldsoffererstatning baserte avslaget sitt på synsing og antakelser. Kvinnen tror at KFV hadde bestemt seg på forhånd -de ønsket ikke å ansette noen som trengte tilpasset ansettelse.
KFV avviser i sitt tilsvar for nemnda at det ikke var ADHD-diagnosen som var årsaken til at hun ikke ble ansatt, men at det var manglende arbeidserfaring som var årsaken til avslaget. KVE svarte til Diskrimineringsnemda at kravene til personlige egenskaper og utdanning måtte stå i forhold til ansvaret for tunge og kompliserte saker knyttet til for eksempel overgrep mot barn, voldtekt og lignende. Saksbehandlere må dessuten være selvstendige og ha tilstrekkelig kapasitet. Diskrimineringsnemda fastslo at kvinnen er blitt direkte forskjellsbehandlet på grunn av funksjonsnedsettelse i ansettelsesprosessen.

Les hele saken i Handikapnytt:
Statsorgan felt for diskriminering av funksjonshemmet jobbsøker
(handikapnytt.no)

Kilde: Handikapnytt.no

Nøkkelord