Empo TV
Norges aller første høyskoleutdanning for folk med utviklingshemming er i gang, men bare som et forsøk.
 Foto: PxHere

Norges aller første høyskoleutdanning for folk med utviklingshemming er i gang, men bare som et forsøk. Foto: PxHere

Norges har fått sin første høyskoleutdanning for utviklingshemmede

Men manglende finansiering truer utdanningen

Ved VID vitenskapelige høyskoles avdelinger i Stavanger og Oslo har man opprettet Norges første høyskoleutdanning for utviklingshemmede. Men nå trues utdanningstilbudet, som er et pilotprosjekt, av manglende finansiering.

Publisert:

- Det er ganske lærerikt, og veldig kjekt å bli kjent med de andre. Det å ha en jobb og få utdannelse er viktig for alle, sier Tone Brynhildsen, som er en av åtte studenter som studerer menneskerettighetene. Hun har siden i fjor fått 30 studiepoeng, og ser frem til andre studieår.

- Vi har hatt temaer som rasisme, historie, makt og forskning. Jeg er jo likeverdig. Sorteringssamfunnet er ikke noe bra. Vi må også få lov til å utvikle oss, sier Brynhildsen.

Totalt deltar det 8 studenter på høyskoleutdanningen: 4 i Stavanger og 4 i Oslo. Utdannelsen er utviklet av VID, sammen med Oslo kommune og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU). Søkerne som skal delta må ha fullført videregående, men siden de ikke har fått mulighet til å ta eksamen, er opptaket ikke basert på resultater. Studiets utgangspunkt er menneskerettighetskonvensjonen for utviklingshemmede, CRPD, som dreier seg om at funksjonsnedsatte skal ha mulighet til å utvikle seg som mennesker, og forberede seg til arbeidslivet.

- Dette er et samfunnsansvar. Vi har ikke sett noen gode grunner til at disse personene ikke skal ha rett til å studere. I henhold til CRPD, som Norge forpliktet seg til i 2013, skal vi ha et inkluderende utdanningssystem, sier prosjektleder og professor ved VID Oslo, Inger Marie Lid.

Høyskoleutdanningen er finansiert av stiftelsen DAM, som har bidratt med 3,5 millioner kroner. Nå har utdanningen søkt om 5 millioner i statlig støtte.

- Vi er avhengig av statlig hjelp for å fortsette utover pilotprosjektet, sier den andre prosjektlederen, førsteamanuensis Anna Chalachanova ved VID Stavanger.

Også NFU mener at staten bør komme på beina for at utdanningstilbudet skal overleve.

- Det er pinlig for det norske samfunn at de ikke er på plass med offentlig støtte. et eksempel på at ikke alle får delta i samfunnet vårt, selv om de har lovverket med seg, sier NFUs forbundsleder Tom Tvedt. Han forventer at myndighetene tar tak i saken.

- For oss er dette helt avgjørende for å få folk i arbeid. I dag utdanner vi mennesker til ingenting. Stortinget må finansiere dette. Det er mangel på kunnskap. Vi har ikke tenkt å gi oss før det er et tilbud, sier Tvedt videre.

Les hele saken:
Først nå har de fått mulighet til å studere


Kilde: nrk.no