Empo TV

Lite lønnshopp-mer likestilling for ansatte VTA

I høst har de som bestemmer hva VTA- ansatte skal tjene hatt forhandlinger. Ved forhandlingsbordet har det sittet representanter fra Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen for Vekst og Aattførings-bedrifter (ASVL). Resultatet ble en økning av ...

Publisert:

I høst har de som bestemmer hva VTA- ansatte skal tjene hatt forhandlinger. Ved forhandlingsbordet har det sittet representanter fra Fellesforbundet og Arbeidsgiverforeningen for Vekst og Aattførings-bedrifter (ASVL). Resultatet ble en økning av minstelønna til 22,50 i timen for de med lavest lønn i VTA-bedrifter. For andre ansatte ble det en økning på 50 øre pr. time.

Lønnsøkningen på 2,50 pr. t ime skal gjelde fra 1. oktober i år. De som fortsatt tjener mindre enn minstelønnssatsen etter at de har fått 50 øre i tillegg, vil løftes opp til den nye minstelønnssatsen på 22, 50 fra 1. oktober. Dette sier Hege Espe i Fellesforbundet.Hun forteller at ASVL også gikk med på en ny paragraf 3 i tariffavtalen om likestilling, som minner om at partene lokalt arbeider aktivt for likestilling i tråd med paragraf 26 i likestillings- og diskrimineringsloven.

- For Fellesforbundet har det også vært viktig å få med at også besøk hos psykolog gir rett til korte velferdspermisjoner, på linje med lege, tannlege, fysioterapeut og kiropraktor. Det fikk de igjennom og vil gjelde framover VTA-overenskomsten mellom Fellesforbundet og ASVL, omfatter alle arbeidstakere i vekst-bedrifter som har uføretrygd som hovedinntekt. Dette skal gjelde i hele Norge. Hege Espe oppfordret alle med stemmerett i forbundet, til å bruke stemmeretten sin i uravstemningen.

- Det er en viktig demokratisk rettighet, påpeker hun. Fellesforbundet har 735 medlemmer i vekstbedriftene. I tillegg har de vel 300 medlemmer med varig tilrettelagt arbeid i NHO-organiserte arbeidsmarkedsbedrifter (AMB).

Frifagbevegelse.no: Her er den nye minstelønnsatsen for VTA

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen