Empo TV

Massetestingen på Oslo-skolene har startet opp

I de siste ukene har det vært en kraftig smitteøkning blant skoleelevene i Oslo. Nå starter man opp massetesting på 7 skoler som ligger i de utsatte bydelene.

Publisert:

- Dette kan absolutt få ned smittetallene. Vi har jobbet med å planlegge dette i ett års tid, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til TV2. Det er to typer tester som utføres ved skolene: spytt-testing og hurtigtesting. Spytt-testene fungerer på den måten at hver elev får med seg et reagensrør som vedkommende må spytte i. Dagen etter tar eleven med seg reagensrøret med spytt tilbake til skolen og leverer det der. Hurtigtestene fungerer slik at man tar en pinne inn det ytterste av neseboret. Til vanlig har man fått stukket pinnen lenger inn i nesa.

Nakstad tror at det nye tiltaket vil fungere godt, til tross for at hurtigtestene ikke er like nøyaktige som de vanlige koronatestene. - De er ikke like sensitive som de vanlige labb-testene, men de er ikke så langt unna. Og dette er snakk om å teste en gruppe som ellers ikke ville blitt testet, sier han, og sier videre at mellom 8 og 9 smittetilfeller blir fanget opp av testene.

Raymond Johansen, som var tilstede på Stovner videregående skole da massetestingen ble gjennomført, tror dette kan være en start på å gjenåpne samfunnet. - Å kunne avdekke smitte tidlig er en forutsetning for å holde mest mulig åpent, sier Johansen, og legger til: Vi starter nå i de mest belastede områdene, og hvis vi ser at dette går bra så er det bare å rulle ut til alle skolene i byen.

Ved å teste flere kan det være sannsynlig at mange tester positivt, smittetallene går opp igjen. Nakstad tror imidlertid ikke at det vil føre til skjerpede tiltak. - Det er ikke sikkert smittetallene vil gå så veldig langt opp. Vi gjennomførte massetesting på tre skoler før jul, og da så vi at vi fanget opp enkelttilfeller som kun hadde spredd seg innad i familier, sier Nakstad, som tror at massetestingen i det lange løp kan forebygge større koronautbrudd, noe som igjen vil føre til at smittetallene synker.

Les hele saken: Nå har massetesting av Oslo-elever startet (tv2.no)

Kilde: tv2.no

Publisert av: Anders Teslo