Empo TV

Medborgerskap for utviklingshemmede

Som alle andre er utviklingshemmede kompetente aktører som deltar og manøvrerer sitt medborgerskap på ulike arenaer i forhold til mange forskjellige mennesker og ulike situasjoner.

Publisert:

Sist oppdatert: 29.11.2021 kl 14:15

De ønsker å delta og være med i samfunnet på samme måte som alle andre. For å kunne gjøre det er de avhengig av tilpasset støtte.

Det å kunne utforme sin hverdag og delta i samfunnet på egne vilkår er temaet i doktoravhandlingen tilAnne Chalachangvá. I fire år har hun forsket på medborgerskap og utviklingshemming samen med personer med utviklingshemming. Studien er gjennoført ved hjelp av de utviklingshemmede dom metodisk tilnærming og er gjennomført i to forskjellige kontekster. En i Norge og en i Slovakia, der forskeren opprinnelig kommer fra.    

Studien tar for seg ressurser og hindringer som fremmer eller hemmer den enkeltes mulighet for realisering av medborgerskap. Gjennom studien har det vist seg at personer med utviklingshemming trenger støtte i hverdagen for å kunne praktisere medborgerskap på egne vilkår. Studien viser at det er behov for en diskusjon rundt hvilken kompetanse de ulike støtte strukturene, eller hjelperne bør ha for å kunne ivareta de utviklingshemmedes tilgang til ulike arenaer innen utdanning, fritid og arbeid. Dette er ifølge en pressemelding fra Vid Vitenskapelige høgskole.

Anna Chalachanová holder prøveforelesning og disputerer 29.november

Saken er fra Handikapnytt

https://www.handikapnytt.no/